Akkrediteringsrådet

Publikationer

Årsberetning 2023

Akkrediteringsrådet samler i sin Årsberetning 2023 op på et år, hvor rådet havde undervisningsevalueringer som et særligt fokusområde. I beretningen kan du se en fotoreportage fra rådets debatmøde om temaet.

Desuden indeholder beretningen et oversigt over rådets afgørelser i akkrediteringssager og de sager, som rådet forventeligt skal træffe afgørelse om i det kommende år. Beretningen giver også et overblik over de tværgående drøftelser, som har optaget rådet på årets rådsmøder.

Årsberetning 2022

Akkrediteringsrådet samler i sin Årsberetning 2022 op på året, der gik. Du kan læse om rådets afgørelser i akkrediteringssager og de institutionsakkrediteringer, som rådet forventeligt skal afgøre i 2023. Desuden indeholder Årsberetning 2022 blandt andet et overblik over de tværgående drøftelser og dialoger, som rådet har haft på sine møder i 2022.

Årsberetning 2021

Rådet takker af efter otte år. Nu udkommer deres sidste årsberetning med afgørelser, fremsyn og refleksioner over to udpegningsperioder som kvalitetssikringens overdommere. Også interview med Camilla Wang (Absalon), Henrik Dam (SDU) og uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Årsberetning 2018

Læs om Akkrediteringsrådets syn på, hvordan konceptet for institutionsakkreditering bør forenkles og justeres. Rådets formand Per B. Christensen udfolder anbefalingerne i et interview. Få også et overblik over udfaldet af årets akkrediteringer.

Årsberetning 2017

Akkrediteringsrådets Årsberetning 2017 udkommer. Se opgørelser over afgørelser og læs blandt andet om erfaringer fra de første fire år med institutionsakkreditering og sigtelinjerne for den næste periode.

Skip to content