Akkrediteringsrådet

Forside

Zealand og MARTEC har fået en positiv institutionsakkreditering

Akkrediteringsrådet traf afgørelse om positiv institutionsakkreditering af Zealand Sjællands Erhvervsakademi og MARTEC – Maritime and Polytechnic College på et rådsmøde i går.
Kvinde ved tavle

Akkrediteringsrådet: Den eksterne kvalitetssikring bør justeres efter anden runde af institutionsakkreditering

Akkrediteringsrådet anbefaler en række tilpasninger i et videreført akkrediteringskoncept efter anden runde af institutionsakkreditering.
Kvindelig studerende der skriver

Akkrediteringsrådet: Undervisningsevalueringer skal være velbegrundede og meningsfulde

Akkrediteringsrådet opfordrer de videregående uddannelsesinstitutioner til at overveje, om deres setup for undervisningsevalueringer er for omfattende.

Tre uddannelsesinstitutioner har opnået positiv institutionsakkreditering, og Akkrediteringsrådet udgiver årsberetning

Akkrediteringsrådet traf afgørelse om positiv institutionsakkreditering af Aalborg Universitet, IBA Erhvervsakademi Kolding og Erhvervsakademi Dania på et rådsmøde i tirsdags. Desuden har rådet offentliggjort sin årsberetning for 2023.

Nyt medlem af Akkrediteringsrådet

Thomas Holst Larsen indtrådte med virkning fra 1. januar 2024 som nyt medlem af Akkrediteringsrådet.

Debatmøde kastede lys på undervisningsevalueringers uudnyttede potentialer

Lave svarprocenter, stigende datamængder og en oplevelse af evalueringstræthed breder sig i uddannelsessektoren. Det spænder ben for at indfri undervisningsevalueringernes potentialer som redskab til at understøtte dialog mellem undervisere og studerende samt den faglige udvikling af uddannelserne. Det stod klart, da Akkrediteringsrådet samlede mere end 60 repræsentanter fra de videregående uddannelser til debatmøde i Glassalen på Nationalmuseet den 30. november. Undervejs blev der peget på flere mulige veje til at evaluere undervisning bedre og mere meningsfuldt.

Søg afgørelser eller lav statistik

Sådan foregår en akkreditering:

Hvad er akkreditering?

Akkrediteringssystemet bidrager til at skabe et mere sammenhængende og gennemsigtigt uddannelsesmarked i Danmark til gavn for både studerende, arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne.


Læs mere

Skip to content