Akkrediteringsrådet

Forside

Nyt medlem af Akkrediteringsrådet

Thomas Holst Larsen indtrådte med virkning fra 1. januar 2024 som nyt medlem af Akkrediteringsrådet.

Debatmøde kastede lys på undervisningsevalueringers uudnyttede potentialer

Lave svarprocenter, stigende datamængder og en oplevelse af evalueringstræthed breder sig i uddannelsessektoren. Det spænder ben for at indfri undervisningsevalueringernes potentialer som redskab til at understøtte dialog mellem undervisere og studerende samt den faglige udvikling af uddannelserne. Det stod klart, da Akkrediteringsrådet samlede mere end 60 repræsentanter fra de videregående uddannelser til debatmøde i Glassalen på Nationalmuseet den 30. november. Undervejs blev der peget på flere mulige veje til at evaluere undervisning bedre og mere meningsfuldt.

Se med, når Akkrediteringsrådet holder debatmøde om undervisningsevalueringer

I slutningen af november er Akkrediteringsrådet vært ved et debatmøde med overskriften: Undervisningsevalueringer til debat: Hvordan kan kvaliteten styrkes til gavn for uddannelserne?

Rådsmøde bød på positiv institutionsakkreditering til Aarhus Maskinmesterskole samt drøftelser om både det fremtidige akkrediteringssystem og om undervisningsevalueringer

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om positiv institutionsakkreditering af Aarhus Maskinmesterskole på et rådsmøde i går. Samtidig gjorde rådet status over sine erfaringer med anden runde af institutionsakkreditering og drøftede sine anbefalinger til næste generation af ekstern kvalitetssikring. Endelig fortsatte rådet sine drøftelser fra rådsmødet i maj om undervisningsevalueringer.

Erfaringer med institutionsakkreditering og brug af studenterevalueringer til drøftelse på rådsmøde

Akkrediteringsrådet gjorde status for anden runde af institutionsakkreditering på et rådsmøde i onsdags. Samtidig tog rådet hul på en drøftelse af brugen af studenterevalueringer i kvalitetssikringsarbejde på de videregående uddannelser.

Fredericia Maskinmesterskole og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er blevet tildelt en positiv institutionsakkreditering

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om positiv institutionsakkreditering af Fredericia Maskinmesterskole og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Søg afgørelser eller lav statistik

Sådan foregår en akkreditering:

Hvad er akkreditering?

Akkrediteringssystemet bidrager til at skabe et mere sammenhængende og gennemsigtigt uddannelsesmarked i Danmark til gavn for både studerende, arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne.


Læs mere

Skip to content