Nyheder

Afgørelse om fem erhvervsakademiers kvalitetssikring

22.06.2018

Der blev både givet afslag, betinget positive og positive institutionsakkrediteringer, da Akkrediteringsrådet traf afgørelse om fem erhvervsakademier og et enkelt universitet.


Læs mere

Nyt Akkrediteringsråd har holdt første møde og afgjort oprettelse af nye uddannelser

15.03.2018

Blandt det nye råds første handlinger var godkendelse af oprettelse af tre nye uddannelser, valg af næstformand og drøftelser om forlænget periode for betinget positive institutionsakkrediteringer.


Læs mere

Akkrediteringsrådets Årsberetning 2017 udkommer

29.01.2018

Læs om erfaringer fra de første fire år med institutionsakkreditering og sigtelinjerne for den næste periode. Interview med rådets formand Per B. Christensen, professor Bjørn Stensaker og de to afgåede rådsmedlemmer Stina Vrang Elias og Ove Poulsen.


Læs mere

Det nye Akkrediteringsråd er udpeget

22.12.2017

Akkrediteringsrådet byder velkommen til to nye medlemmer efter nytår. Samtidig takker to medlemmer af efter henholdsvis fire og otte års tjeneste. Det øvrige Akkrediteringsråd fortsætter med formand Per B. Christensen i spidsen.


Læs mere

Aarhus Maskinmesterskole opnår positiv institutionsakkreditering

18.12.2017

Akkrediteringsrådet har besluttet at tildele Aarhus Maskinmesterskole en positiv institutionsakkreditering for deres arbejde med at sikre kvalitet i uddannelse. Oprettelse af to nye kunstneriske uddannelser også godkendt af rådet.


Læs mere

Akkrediteringsrådet: Uddannelsesinstitutioner behandles lige

13.10.2017

Akkrediteringsrådet traf på rådsmødet 11. oktober afgørelse om kvalitet og kvalitetssikring på eksisterende uddannelser og godkendte oprettelsen af tre nye uddannelser i Roskilde, Aalborg og Aarhus. Derudover havde rådet fokus på konsistensen på tværs af de institutionsakkrediteringer, rådet hidtil har afgjort.


Læs mere

Nyt medlem af Akkrediteringsrådet

09.10.2017

Christian Rath er pr. 1 oktober 2017 tiltrådt som nyt medlem af Akkrediteringsrådet.


Læs mere

Akkrediteringsrådets høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelser

21.08.2017

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelser


Læs mere

Det store kvalitetstjek afgjort for landets største universiteter og tre andre uddannelsesinstitutioner

12.06.2017

Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Fredericia Maskinmesterskole og SIMAC har alle været op til den store kvalitetseksamen og fået afgjort deres institutionsakkreditering.


Læs mere

Akkrediteringsrådets årsberetning for 2016 udkommer

31.03.2017

2016 har været et travlt år på flere af landets videregående uddannelsesinstitutioner. Årsberetningen giver dig overblik over udfaldet af årets akkrediteringer samt rådets aktiviteter. Vi ser også fremad, og du kan læse mere om mulighederne i den fornyede afgørelsesdatabase.


Læs mere
Abonnér på nyhedsbrev
X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyt om alle Akkrediteringsrådets afgørelser om akkreditering af uddannelsesinstitutioner og nye og eksisterende uddannelser – og andet nyt.Danmarks Akkrediteringsinstitutions nyhedsbrev


Sofie Gry Laursen

Kontakt

  • Sofie Gry Laursen
  • Tlf:       72 31 88 03
  • Mobil:  72 31 88 03
  • [email protected]