Akkrediteringsrådet

Nyheder

Debatmøde kastede lys på undervisningsevalueringers uudnyttede potentialer

Lave svarprocenter, stigende datamængder og en oplevelse af evalueringstræthed breder sig i uddannelsessektoren. Det spænder ben for at indfri undervisningsevalueringernes potentialer som redskab til at understøtte dialog mellem undervisere og studerende samt den faglige udvikling af uddannelserne. Det stod klart, da Akkrediteringsrådet samlede mere end 60 repræsentanter fra de videregående uddannelser til debatmøde i Glassalen på Nationalmuseet den 30. november. Undervejs blev der peget på flere mulige veje til at evaluere undervisning bedre og mere meningsfuldt.

Rådsmøde bød på positiv institutionsakkreditering til Aarhus Maskinmesterskole samt drøftelser om både det fremtidige akkrediteringssystem og om undervisningsevalueringer

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om positiv institutionsakkreditering af Aarhus Maskinmesterskole på et rådsmøde i går. Samtidig gjorde rådet status over sine erfaringer med anden runde af institutionsakkreditering og drøftede sine anbefalinger til næste generation af ekstern kvalitetssikring. Endelig fortsatte rådet sine drøftelser fra rådsmødet i maj om undervisningsevalueringer.

Skip to content