Akkrediteringsrådet
Kvindelig studerende der skriver

Akkrediteringsrådet: Undervisningsevalueringer skal være velbegrundede og meningsfulde

Akkrediteringsrådet opfordrer de videregående uddannelsesinstitutioner til at overveje, om deres setup for undervisningsevalueringer er for omfattende.

Rektorerne for de videregående uddannelsesinstitutioner modtog i tirsdags et brev fra Akkrediteringsrådet med en opfordring til at overveje muligheder for at forenkle eller lette deres praksis i forbindelse med undervisningsevalueringer. Rådets synspunkt er, at evalueringskonceptet for den enkelte uddannelsesinstitution bør være velbegrundet og meningsfuld set ud fra institutionens behov og bør tage hensyn til de ressourcer, der kræves for at gennemføre evalueringerne i praksis.

Rådets brev var ledsaget af et notat fra Akkrediteringsinstitutionen, der blandt andet udfolder det råderum, som institutionsledelserne har til selv at træffe valg om organiseringen af undervisningsevalueringer på netop deres uddannelsesinstitution.

Læs Akkrediteringsrådets brev og Akkrediteringsinstitutionens notat her (pdf)

”Undervisningsevaluering er en vigtig katalysator for de studerendes feedback om deres uddannelse og undervisning. Men der er en række udfordringer med øget evalueringstryk, tegn på evalueringstræthed og evalueringer med en utilfredsstillende datakvalitet som følge af lave svarprocenter. Det kalder på handling,” siger Akkrediteringsrådets forperson Birthe Friis Mortensen og fortsætter: ”Med vores udmelding vil vi gerne gøre op med en eventuel misforståelse om, at institutionsakkreditering fordrer rutinepræget væg-til-væg-evaluering af undervisningen. Vi håber, at de videregående uddannelsesinstitutioner vil tage vores opfordring om at overveje lettelser af deres evalueringspraksis op til overvejelse.”

Akkrediteringsrådets udmelding er en opfølgning på et særligt fokus på undervisningsevalueringer, som rådet har haft i en periode. Senest var rådet i november 2023 vært ved et debatmøde, som blandt andet bød på præsentation af Akkrediteringsinstitutionens vidensprojekt Står udbyttet mål med indsatsen? Kvalitetsperspektiver på studenterevalueringer på de videregående uddannelser.

Skip to content