Hvad er akkreditering?

Akkreditering medvirker til at sikre høj kvalitet på de danske videregående uddannelsesinstitutioner og deres uddannelser.
Sidst opdateret: 04/09/2018

Akkrediteringssystemet bidrager til at skabe et mere sammenhængende og gennemsigtigt uddannelsesmarked i Danmark til gavn for både studerende, arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne.

Det sker gennem en faglig vurdering af, om institutionen eller uddannelsen lever op til en række standarder for relevans, vidensbasering, niveau, tilrettelæggelse og et velfungerende internt kvalitetssikringssystem.

Danmark fik 1. juli 2013 en ny akkrediteringslov, der medførte markante ændringer i systemet til akkreditering og kvalitetssikring af de danske videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Med loven ændrede fokus i akkrediteringssystemet fra de enkelte uddannelser og udbud til hele uddannelsesinstitutioner. Hovedelementerne i det danske akkrediteringssystem er herefter:

Institutionsakkreditering
Her er det hele den samlede uddannelsesinstitution, der vurderes. Institutionsakkreditering giver uddannelsesinstitutionerne ansvar for og frihed til selv at fastsætte et system, der sikrer kvalitet og relevans af deres uddannelser. Opnår uddannelsesinstitutionen en positiv akkreditering, får den flere muligheder i forhold til blandt andet at oprette nye uddannelser og justere de eksisterende.

Læs mere om akkreditering af hele uddannelsesinstitutioner

Uddannelsesakkrediteringer (overgangsfase)
Uddannelsesakkreditering fortsætter i en overgangsfase på uddannelsesinstitutioner, der endnu ikke har en positiv institutionsakkreditering eller ikke har påbegyndt processen. Der skelnes mellem akkreditering af eksisterende uddannelser og udbud efter en turnusplan og akkreditering af de nye uddannelser og udbud, som uddannelsesinstitutionerne søger om at oprette.

Læs mere om akkreditering af eksisterende uddannelser og udbud og oprettelse og akkreditering af nye uddannelser og udbud.

Gennemgang af uddannelser med særlige udfordringer
Akkrediteringsrådet eller uddannelsesministeren kan desuden udtage uddannelser med særlige udfordringer til en særlig gennemgang.

Kontakt

Petra Frydensberg