Akkrediteringsrådet

Hvad er akkreditering?

Akkreditering medvirker til at sikre høj kvalitet på de danske videregående uddannelsesinstitutioner og deres uddannelser.

Akkrediteringssystemet bidrager til at skabe et mere sammenhængende og gennemsigtigt uddannelsesmarked i Danmark til gavn for både studerende, arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne.

Det sker gennem institutionsakkrediteringer og uddannelsesakkrediteringer, som er en faglig vurdering af, om institutionen eller uddannelsen lever op til en række kriterier for relevans, vidensbasering, niveau, tilrettelæggelse og et velfungerende internt kvalitetssikringssystem.

Institutionsakkreditering
Her er det hele den samlede uddannelsesinstitution, der vurderes. Institutionsakkreditering giver uddannelsesinstitutionerne ansvar for og frihed til selv at fastsætte et system, der sikrer kvalitet og relevans af deres uddannelser. Opnår uddannelsesinstitutionen en positiv akkreditering, får den flere muligheder for blandt andet at oprette nye uddannelser og justere de eksisterende.

Kriterierne for institutionsakkreditering er ændret fra første til anden runde, som du kan se i boksen nedenfor. Positive institutionsakkrediteringer har en gyldighed på seks år og flere uddannelsesinstitutioner er i gang med anden runde institutionsakkreditering. Du kan få et overblik over status for alle institutioners akkreditering her.

Institutionsakkreditering i anden runde

  1. Systematisk og involverende kvalitetssikringsarbejde
  2. Videngrundlag
  3. Niveau, indhold og tilrettelæggelse

Institutionsakkreditering i første runde

  1. Kvalitetssikringspolitik og – strategi
  2. Kvalitetsledelse og organisering
  3. Uddannelsernes videngrundlag
  4. Uddannelsernes niveau og indhold
  5. Uddannelsernes relevans

Læs mere om akkreditering af hele uddannelsesinstitutioner

UddannelsesakkrediteringerUddannelsesakkreditering gennemføres kun for uddannelsesinstitutioner, der ikke har en gældende positiv institutionsakkreditering . Uddannelsesinstitutioner, der får afslag på institutionsakkreditering skal i perioden til deres næste ansøgning have akkrediteret enkelte eksisterende uddannelser og udbud. .

Uddannelsesinstitutioner, der ønsker at oprette nye uddannelser eller udbud, skal ansøge om dette hos Det rådgivende udvalg for udbud af videregående uddannelser (RUVU). RUVU vurderer relevansen af nye uddannelser og nye udbud af eksisterende uddannelser og med en positiv afgørelse fra RUVU, kan en institution med en positiv institutionsakkreditering oprette uddannelsen/udbuddet. Hvis institutionen har en betinget positiv institutionsakkreditering, vil retten til at udbyde uddannelsen/udbuddet være afhængig af at institutionen enten opnår en positiv institutionsakkreditering eller at uddannelsen/udbuddet gennemgår en uddannelsesakkreditering hos Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Læs mere om akkreditering af eksisterende uddannelser og udbud og oprettelse og akkreditering af nye uddannelser og udbud og om Det rådgivende udvalg for udbud af videregående uddannelser (RUVU) (link til RUVUs hjemmeside).

Klagevejledning
Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet en klagevejledning til alle uddannelsesinstitutioner omfattet af akkrediteringsloven. Vejledningen beskriver både institutionernes inddragelse i og indflydelse før, under og efter akkrediteringsprocesserne og klagemulighederne. Læs klagevejledningen her (pdf)

Gennemgang af uddannelser med særlige udfordringer
Akkrediteringsrådet eller uddannelses- og forskningsministeren kan desuden udtage uddannelser med særlige udfordringer til en særlig gennemgang.

Skip to content