Behandling af persondata i Akkrediteringsrådet

Sådan behandles personoplysninger i forbindelse med afgørelser om akkreditering.
Sidst opdateret: 31/08/2018

Akkrediteringsrådet behandler kun få personoplysninger i forbindelse med uddannelses- og institutionsakkreditering. Rådet behandler således kun de personoplysninger, der optræder i akkrediteringsrapporterne, som Danmarks Akkrediteringsinstitution udarbejder, og i høringssvar fra de videregående uddannelsesinstitutioner.

Sådan behandler Danmarks Akkrediteringsinstitution persondata
Danmarks Akkrediteringsinstitution håndterer personlige oplysninger i henhold til EU’s databeskyttelsesforordning. Registrerede borgere har rettigheder og mulighed for at klage, hvis de er utilfredse med den måde, deres personoplysninger behandles på.

Behandlingen af persondata sker som led i Akkrediteringsinstitutionens opgaveløsning. Den omfatter primært oplysninger om personer, der er identificeret eller kan identificeres, i det materiale, der modtages fra videregående uddannelsesinstitutioner i forbindelse med ansøgning om uddannelses- eller institutionsakkreditering.

Læs mere om Danmarks Akkrediteringsinstitutions persondatapolitik (åbner i nyt vindue)

Kontakt

Malene Hyldekrog