Akkrediteringsrådet

Områdets opgaver

Område for rådsbetjening og analyse varetager en bred sekretariatsbetjening af Akkrediteringsrådet.

Område for rådsbetjening og analyse forbereder rådsmøder og følger op på rådets afgørelser om akkreditering. Herudover står området for dialogen med Danmarks Akkrediteringsinstitution og har den daglige kontakt til rådets interessenter. Desuden planlægger området rådets seminarer og konferencer og står for udarbejdelse af rådets kommunikation med omverdenen såsom udarbejdelse af nyhedsbreve, beretninger og høringssvar.

Udover at sekretariatsbetjene rådet deltager områdets medarbejdere i Danmarks Akkrediteringsinstitutions øvrige opgaver såsom tværgående analyser, tilrettelæggelse af turnusplan og deltagelse i internationalt samarbejde.

Skip to content