Internationale standarder

Sidst opdateret: 17/05/18

europæisk plan blev der i 2005 aftalt en række gode retningslinjer for kvalitetssikring kaldet Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).

Akkrediteringsrådet arbejder efter disse ESG-standarder. Akkrediteringslovens §2 stk. 3 siger, at Danmarks Akkrediteringsinstitution skal leve op til internationale standarder, hvilket Akkrediteringsinstitutionen udmønter i at vejledninger til akkreditering af institutioner, uddannelser og udbud og Akkrediteringsinstitutionens metoder og processer følger både den danske akkrediteringslov og -bekendtgørelse og ESG-standarderne.

Internationale paneler har evalueret Danmarks Akkrediteringsinstitution i 2010, 2012 og senest i 2016 og har vurderet, at Akkrediteringsinstitutionen følger ESG-standarderne i sine akkrediteringer og dermed lever op til kravene til medlemskab af ENQA. I september 2016 bekræftede ENQA Akkreditereingsinstitutionens fulde medlemskab af ENQA i yderligere fem år (læs mere her). Akkrediteringsinstitutionen har ligeledes været medlem af EQAR siden 2010 – et medlemskab, der også blev bekræftet igen i 2016.

Akkrediteringsrådets beslutningsgrundlag, som primært består af akkrediteringsrapporterne, lever på den baggrund op til ESG-standarderne.

Fakta om ESG

  • ESG står for European Standards and Guidelines (de europæiske standarder og retningslinjer).
  • ESG blev vedtaget i 2005 af Bologna-processens dengang 45 undervisningsministre.
  • ESG’erne kan anvendes på alle typer af videregående uddannelser inden for samtlige videnskabelige hovedområder.

Danmarks Akkrediteringsinstitution

Du kan læse mere om de internationale standarder og netværk på Danmarks Akkrediteringsinstitutions hjemmeside