Akkrediteringsrådet

Internationale standarder

På europæisk plan blev der i 2005 aftalt en række gode retningslinjer for kvalitetssikring kaldet Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). ESG'erne blev revideret i 2015.

På europæisk plan blev der i 2005 aftalt en række retningslinjer for kvalitetssikring kaldet Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). ESG’erne blev revideret i 2015.

Det danske akkrediteringssystem skal efterleve og arbejde efter ESG-standarderne. Det gælder både for akkrediteringsinstitutionen, der er faglig operatør på gennemførsel og metodisk udvikling af akkrediteringsopgaven og Akkrediteringsrådet, der er afgørelsesmyndighed.

Med 5 års mellemrum gennemgår det danske akkrediteringssystem et eksternt review, hvor et internationalt panel vurderer, om systemet lever op til de internationale standarder for eksterne kvalitetssikringsinstitutioner (del 2 og 3 i ESG’erne).

Læs mere om ESG’erne og den internationale vurdering af det danske akkrediteringssystem på Danmarks Akkrediteringsinstitutions hjemmeside (link)

Skip to content