Hvem laver hvad?

Sidst opdateret: 01/05/18

Det er Akkrediteringsrådet, der afgør om en institution, en uddannelse eller et udbud opfylder kravene til at opnå positiv akkreditering.

Rådets vurdering sker på baggrund af en akkrediteringsrapport, som bliver udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution, der fungerer som operatør på akkrediteringsopgaven på alle videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

I rapporten indstiller Danmarks Akkrediteringsinstitution institutionen, uddannelsen eller udbuddet til positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering, hvorefter Akkrediteringsrådet træffer den endelige afgørelse.

Se organiseringen her:

Danmarks Akkrediteringsinstitution udarbejder analyser af særlige temaer for videregående uddannelser, fx campus, studentercentreret læring og online kurser (MOOCs).

Danmarks Evalueringsinstitut EVA foretager tværgående evalueringsprojekter på udvalgte felter inden for det videregående uddannelsesområde.

Akkrediteringsrådet og -institutionen er ikke de eneste aktører, der ser på kvalitetssikringen af videregående uddannelser i Danmark. Alt fra censorer til ministre kigger institutionerne over skulderen på forskellig vis. Uddannelses- og forskningsministeriet har opstillet de forskellige aktører i en tabel i deres uddannelses- og forskningspolitiske redegørelse fra juni 2017. Se tabellen her og redegørelsen her.