Akkrediteringsrådet

Nyt medlem af Akkrediteringsrådet

Thomas Holst Larsen indtrådte med virkning fra 1. januar 2024 som nyt medlem af Akkrediteringsrådet.

Thomas Holst Larsen afløste Lina Pedersen-Romanini som det ene af Akkrediteringsrådets to studenterrepræsentanter. Thomas er studerende på Miljø- og Naturlinjen på jordbrugsteknologuddannelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Ved siden af sit studium er Thomas bl.a. engageret i studenterpolitisk arbejde i Studenterrådet ved UCL og i Jordbrugsteknologernes Uddannelsesråd.

 

  • Sådan udpeges studenterrepræsentanter til Akkrediteringsrådet
    Akkrediteringslovens § 4, stk. 3: ”Ministeren udpeger medlemmerne, dog således at 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra de studerendes repræsentanter i bestyrelser og skoleråd for uddannelsesinstitutioner med videregående uddannelser under ministeren.”
Skip to content