Akkrediteringsrådet

Årsberetning 2017


I Akkrediteringsrådets Årsberetning 2017 finder du blandt andet en række interviews:

  • PÅ VEJ MOD ANDEN RUNDE AF INSTITUTIONSAKKREDITERINGER
    Hvad nytter institutionsakkreditering, hvordan skrues et kvalitetssystem bedst sammen, og hvad skal gøres anderledes i anden ombæring? Akkrediteringsrådets formand, Per B. Christensen, giver indblik i rådets perspektiv på centrale spørgsmål nu, hvor rådet har taget hul på en bred dialog med sektoren om næste runde.
  • TO GARVEDE UDDANNELSESPROFILER TAKKER AF FRA AKKREDITERINGSRÅDET
    Efter henholdsvis fire og otte års indsats siger Ove Poulsen og Stina Vrang Elias begge farvel til Akkrediteringsrådet. Her gør de status over uddannelsessektorens udvikling, arbejdet i rådet og spændingsfeltet mellem kontrol og udvikling.
  • FÆLLES RETNING MED NATIONALE FORSKELLE
    Akkrediteringsrådets norske medlem, professor Bjørn Stensaker, ser tilbage på de seneste ti års skifte i fokus fra enkelte uddannelser til hele institutioner såvel som fra udvikling til kontrol. Han skuer samtidig frem og opridser mulighederne i et nyt europæisk marked for kvalitetssikring af videregående uddannelser.

I årsberetningen kan du også få det fulde overblik over alle afgørelser i Akkrediteringsrådets udpegningsperiode fra starten af 2014 til udgangen af 2017. Både af hele uddannelsesinstitutioner og af nye og eksisterende uddannelser og udbud – opgjort for de forskellige institutionstyper og enkelte institutioner.

Du finder også opgørelser over de paneler, der nedsættes til at gennemføre hver enkelt akkreditering. Hvor mange har eksempelvis baggrund som hhv. professorer, direktører, studerende eller konsulenter? Og hvor kommer panelmedlemmerne fra? Det kan du få det fulde overblik over i årsberetningen.

I november afholdt Akkrediteringsrådet et seminar, hvor de sammen med en bred vifte af interessenter fra hele sektoren samlede erfaringer fra de institutionsakkrediteringer, der er blevet gennemført, og sammen så frem mod næste omgang med akkreditering af hele uddannelsesinstitutioner. Det kan du også se mere om i årsberetningen.

Få også overblik over rådets medlemmer i det forgangne år og se, hvem der er valgt til den næste fireårige udpegningsperiode, der begyndte med indgangen til 2018.

LÆS AKKREDITERINGSRÅDETS ÅRSBERETNING 2017 HER.

Få årsberetningen tilsendt
Ønsker du at få tilsendt trykte eksemplarer af Akkrediteringsrådets Årsberetning 2017, kontakt:

Kontakt
Har du spørgsmål eller kommentarer til Akkrediteringsrådets Årsberetning 2017, kontakt:

Henrik Pedersen

Henrik Pedersen

Områdechef, Rådsbetjening og Analyse

Skip to content