Akkrediteringsrådet

Notat: Vurdering af professions – og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag


Akkrediteringsrådet giver med dette notat et foreløbigt bud på de forventninger, som Akkrediteringsrådet vil have til videngrundlaget i forbindelse med akkreditering i lyset af det nye lovkrav.

Skip to content