Notat: Vurdering af professions – og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag

Sidst opdateret: 25/04/2018

Akkrediteringsrådet giver med dette notat et foreløbigt bud på de forventninger, som Akkrediteringsrådet vil have til videngrundlaget i forbindelse med akkreditering i lyset af det nye lovkrav.

Kontakt

Jesper Schmidt