Notat: Vurdering af professions – og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag

Sidst opdateret: 24/11/15

Akkrediteringsrådet giver med dette notat et foreløbigt bud på de forventninger, som Akkrediteringsrådet vil have til videngrundlaget i forbindelse med akkreditering i lyset af det nye lovkrav.


Tilbage til publikationer

Download
Forfatter

Dato

2015
Jesper Schmidt

Kontakt