Akkrediteringsrådet

Årsberetning 2023


Akkrediteringsrådet samler i sin Årsberetning 2023 op på et år, hvor rådet havde undervisningsevalueringer som et særligt fokusområde. I beretningen kan du se en fotoreportage fra rådets debatmøde om temaet.

Desuden indeholder beretningen et oversigt over rådets afgørelser i akkrediteringssager og de sager, som rådet forventeligt skal træffe afgørelse om i det kommende år. Beretningen giver også et overblik over de tværgående drøftelser, som har optaget rådet på årets rådsmøder.

 

Skip to content