Akkrediteringsrådet

Notat om vurdering af uddannelsesinstitutionernes kvalitetssikringssystemer


I notatet ’Vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer i anden runde af institutionsakkreditering’ fastlægger Akkrediteringsrådet, hvor barren skal sættes på de forskellige områder og dermed, hvad rådet vil lægge vægt på ved en afgørelse om henholdsvis positiv akkreditering, betinget positiv eller afslag på akkreditering i overensstemmelse med akkrediteringsloven, bekendtgørelsen og Danmarks Akkrediteringsinstitutions vejledning om institutionsakkreditering. Notatet klargører også rammerne for afgørelsen.

Skip to content