Akkrediteringsrådet

Notat: Vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer (historisk)


Notatet beskriver det vurderingssnit, som Akkrediteringsrådet vil anlægge, når der skal træffes afgørelse om en uddannelsesinstitutions ansøgning om institutionsakkreditering.

Skip to content