Notat: Vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer (2018) (gældende)

Sidst opdateret: 03/09/2018

Notatet beskriver det vurderingssnit, som Akkrediteringsrådet vil anlægge, når der skal træffes afgørelse om en uddannelsesinstitutions ansøgning om institutionsakkreditering.

Kontakt

Jesper Schmidt