Akkrediteringsrådet

Akkrediteringsrådets årsberetning 2013


I beretningen kan du blandt andet se rådets afgørelser i 2013.

Du kan også læse om, hvordan den nye akkrediteringslov har påvirket hele akkrediteringssystemet og Akkrediteringsrådet . Vi er gået fra uddannelsesakkreditering til institutionsakkreditering, og rådet har derfor arbejdet med forberedelserne til det nye system.

2013 var også året, hvor Akkrediteringsrådet konstaterede, at flere af de nye bacheloruddannelser bliver mere og mere specialiserede, og at mange bacheloruddannelser på universiteterne ikke bliver set som selvstændige, afrundede uddannelser. Derimod er bacheloruddannelser udformet som et skridt på  vejen imod  en kandidatuddannelsen, hvilket ikke er meningen. Rådet opfordrede derfor universiteterne til at fokusere på bredde i bacheloruddannelserne.

Skip to content