Akkrediteringsrådet

Nyt Akkrediteringsråd udpeget med Birthe Friis Mortensen som forperson

Det bliver med et nyt hold af rådsmedlemmer, når Akkrediteringsrådet fremover samles for at afgøre, om hver enkelt videregående uddannelsesinstitution arbejder solidt og målrettet med at sikre deres uddannelsers kvalitet.

De fleste medlemmer af det hidtidige Akkrediteringsråd har nået den grænse på otte års rådsudpegning, som Akkrediteringsloven fastlægger. Derfor træder et nyt råd til fra nytår.

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) har netop udpeget det nye Akkrediteringsråd, der kommer til at have Birthe Friis Mortensen i spidsen som rådsforperson.

Birthe Friis Mortensen er tidligere rektor på UC SYD og selvstændig med ledelsesrådgivningsvirksomheden Friis & Mortensen Aps.

 

Det nye Akkrediteringsråd består af:

 • Birthe Friis Mortensen, forperson – tidl. rektor, UC SYD, og selvstændig med ledelsesrådgivningsvirksomheden Friis & Mortensen Aps.
 • Camilla Hillerup – HR-direktør, Microsoft
 • Jakob Brøndsted – arkitekt, stiftende partner Rolvung og Brøndsted Arkitekter
 • John Finnich Pedersen (genudpegning) – direktør, Firstmind
 • Lina Pedersen-Romanini (studenterrepræsentant) – næstforperson for Lærerstuderendes Landskreds
 • Mia Wilkenskjeld Jørgensen (studenterrepræsentant) – forkvinde, De Studerendes Råd på KEA – Københavns Erhvervsakademi
 • Oddrun Samdal – professor, Universitetet i Bergen
 • Peter Dahler-Larsen – professor, Københavns Universitet
 • Tobias Høygaard Lindeberg – udviklingschef, DEA

”Der venter mig og rådet en stor, men også meget vigtig opgave. Jeg har været så heldig selv at have arbejdet indgående med akkrediteringsprocesserne på UC SYD som rektor. Det er et meget værdifuldt område, og jeg glæder mig til at varetage opgaven som formand for rådet. Jeg ved også, at det er nogle store fodspor, jeg skal træde ind i efter Per B. Christensens otte år som formand, og det ser jeg frem til. Jeg ser også meget frem til et tæt og udbytterigt samarbejde med Danmarks Akkrediteringsinstitution,” siger rådsforperson Birthe Friis Mortensen.

Foto: UC SYD

Birthe Friis Mortensen, ny formand for Akkrediteringsrådet. Foto: UC SYD.

Akkreditering og rådets arbejde

Det danske akkrediteringssystem afdækker, om der er tilstrækkelig kvalitet og kvalitetssikring på de videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Det er Akkrediteringsrådet, der som afgørelsesmyndighed træffer afgørelse i alle sager om akkreditering. Som operatør på akkrediteringsopgaven udarbejder Danmarks Akkrediteringsinstitution i samarbejde med ekspertpaneler de akkrediteringsrapporter, der danner beslutningsgrundlag for rådets afgørelser. Akkrediteringsinstitutionen står også for at sekretariatsbetjene rådet.

”Akkrediteringsrådet står for at sikre en professionel og konsistent behandling af alle sager, og deres afgørelser er af stor betydning for den samlede indsats for at sikre kvaliteten af den videregående uddannelsessektor. Det er en stor og betydningsfuld opgave, der venter rådet. Både i forhold til deres afgørelser og i forhold til den videre udvikling af akkrediteringssystemet og dets placering i det samlede styringslandskab. Inden for rammerne af vores gensidige uafhængighed ser jeg frem til et nært og tillidsbaseret samspil med det nye Akkrediteringsråd, og jeg ser frem til samarbejdet med Birthe Friis Mortensen som rådsformand og alle de øvrige medlemmer,” siger Anette Dørge, direktør i Danmarks Akkrediteringsinstitution.

 

Kontakt:

Pressekontakt og interview med Akkrediteringsrådets forperson, kontakt:
Daniel Sebastian Larsen, kommunikationsansvarlig
Tlf. 7231 8804
[email protected]

Øvrige henvendelse om Akkrediteringsrådet rettes til:
Henrik Pedersen, områdechef, Rådsbetjening og Analyse
Tlf. 7231 8829
[email protected]

 

Om Akkrediteringsrådet


To typer af akkrediteringer

Akkrediteringsrådet er afgørelsesmyndighed i alle sager om akkreditering af det videregående uddannelsesområde i Danmark.
Den primære opgave er institutionsakkrediteringer, hvor det vurderes, om den enkelte videregående uddannelsesinstitution i tilstrækkelig grad er i stand til at sikre sine uddannelsers kvalitet og relevans.

Derudover gennemføres i mindre omfang uddannelsesakkrediteringer, hvor det er den enkelte videregående uddannelses kvalitet og kvalitetssikring, der er i fokus.

Sådan udpeges medlemmerne af Akkrediteringsrådet

Akkrediteringsrådet består af en forperson og otte medlemmer.

Uddannelses- og forskningsministeren udpeger forpersonen. Ministeren udpeger også de øvrige medlemmer; dog skal ministeren udpege to medlemmer efter indstilling fra de studerendes repræsentanter i bestyrelser og skoleråd for uddannelsesinstitutioner med videregående uddannelser under ministeren.

Ministeren rådfører sig med relevante organisationer i forbindelse med udpegning af formand og rådsmedlemmer. Rådet skal sammensættes sådan, at det samlet besidder viden og erfaring inden for:

 • Kvalitetssikring
 • Videregående uddannelse
 • Forskning
 • Udviklingsbasering
 • Arbejdsmarkedsforhold for dimittender

Mindst et medlem skal have international erfaring med akkreditering.

Akkrediteringsrådets forperson og medlemmer kan højst sidde i rådet i otte år fordelt på mindst to udpegningsperioder. Dog kan medlemmerne udpeget efter indstilling fra de studerende højst sidde i rådet i tre år fordelt på mindst to udpegningsperioder.

Skip to content