Akkrediteringsrådet

Akkrediteringsrådets sidste årsberetning udkommer i ekstra stort format

Rådet takker af efter otte år. Nu udkommer deres sidste årsberetning med afgørelser, fremsyn og refleksioner over to udpegningsperioder som kvalitetssikringens overdommere. Også interview med Camilla Wang (Absalon), Henrik Dam (SDU) og uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

 

Fra nytår takker de nuværende medlemmer af Akkrediteringsrådet af og overlader pladserne i rådet til nye folk.

To udpegningsperioder, otte år og over 450 akkrediteringsafgørelser er det blevet til. Nu udkommer rådets sidste årsberetning.

Fra hver deres vinkel giver rådsformand Per B. Christensen, næstformand Hanne Harmsen og rådsmedlemmerne Bjørn Stensaker, Lise Lind og Jenny Maria Jørgensen alle et indblik i arbejdet i rådet. Læs refleksioner over otte års afgørelser og tværgående drøftelser, bevægelsen fra uddannelsesakkreditering til første og nu anden runde af institutionsakkreditering og oplevelsen af de videregående uddannelsers udvikling.

Der zoomes også særligt ind på studenterperspektivet hele vejen gennem et akkrediteringsforløb, ligesom der kastes et internationalt blik ind på det danske akkrediteringssystem.

 

Beretningen rummer også interview med flere eksterne parter.
Camilla Wang og Henrik Dam fortæller om, hvordan de som rektorer for hhv. Absalon og Syddansk Universitet har oplevet at gå igennem processen med institutionsakkreditering ad flere omgange, hvad de har kunnet bruge det til, og hvad de gerne ville lave om ved systemet – om noget.

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen bidrager også med sit syn på den rolle, som kvalitetssikringssystemerne og institutionsakkreditering spiller på de videregående uddannelser.

 

Endelig rummer beretningen overblik over afgørelser på akkrediteringer. Både årets afgørelser og et komplet overblik over alle rådets afgørelser om institutionsakkrediteringer år for år fra de første i 2014 og frem til nu. Se også hvilke uddannelsesinstitutioner, der aktuelt er i gang med institutionsakkreditering, og hvilke, der tager hul på forløbet i 2022.

Trykt eksemplar
Ønsker du et eller flere trykte eksemplarer af årsberetningen tilsendt, kontakt:

Skip to content