Nyheder

Danmarks største uddannelse kvalitetsgodkendt

21.06.2013

Kvaliteten på landets pædagoguddannelser er blevet vurderet af Akkrediteringsrådet, der giver positiv akkreditering til størstedelen af pædagog-udbuddene.


Læs mere

Principper for turnusplan besluttet

26.04.2013

Akkrediteringsrådet har besluttet principperne for en reduceret turnusplan for uddannelsesakkrediteringer.


Læs mere

På vej mod et nyt akkrediteringssystem

03.02.2013

Vejen til et nyt akkrediteringssystem var et centralt emme, da Akkrediteringsrådet 8. februar holdt årets første rådsmøde.


Læs mere

Universiteterne skal kunne dokumentere behovet for nye uddannelser

08.01.2013

Akkrediteringsrådet holdt møde fredag den 2. november 2012. På mødet behandlede Akkrediteringsrådet 22 forslag til nye universitetsuddannelser. 15 uddannelser blev godkendt – 7 blev afvist. De uddannelser, der fik afslag, faldt alle for de strammere krav om de nye uddannelsers relevans.


Læs mere

Mindre bureaukratisk, mere udviklingsorienteret

08.12.2012

Rådet drøftede den 7. december, hvordan et nyt akkrediteringssystem kan hjælpe til at udvikle bedre og mere relevante uddannelser. Behovet for videregående uddannelser – der både er relevante og internationalt konkurrencedygtige – bliver stadig større


Læs mere

Rådet sætter fokus på frafald og ledighed

31.10.2012

På rådsmødet oktober 2012 blev der især sat fokus på frafald og ledighed i de faglige drøftelser. Du kan læse mere om rådets drøftelser i det seneste nyhedsbrev.

Nyhedsbrevet indeholder også rådets afgørelser på universitetsområdet.


Læs mere

Eliteuddannelser og tværfaglighed

08.08.2012

På rådsmødet drøftede rådet bl.a. de udfordringer, som eliteuddannelserne på musikkonservatorierne står overfor. Et andet tema på rådsmødet var tværfaglighed.


Læs mere
Abonnér på nyhedsbrev
X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyt om alle Akkrediteringsrådets afgørelser om akkreditering af uddannelsesinstitutioner og nye og eksisterende uddannelser – og andet nyt.Danmarks Akkrediteringsinstitutions nyhedsbrev


Rikke Warming

Kontakt