Akkrediteringsrådet

Akkrediteringsrådet har udpeget en næstforperson

På et ekstraordinært rådsmøde den 12. september 2022 valgte Akkrediteringsrådet rådsmedlem Peter Dahler-Larsen som næstforperson.

Peter Dahler-Larsen, ph.d. og dr.scient.pol, er professor på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Han forsker og underviser i evaluering og evalueringssystemer og er med til at udvikle evalueringsmodeller. Han var indtil 2013 professor på Syddansk Universitet, hvor han ledede masteruddannelsen i evaluering. Han er æresmedlem i Dansk Evalueringsselskab og har forfattet en række forskningsartikler om evaluering i både danske og internationale anerkendte forskningspublikationer. Han er ”named person” på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, hvilket betyder, at han rådgiver om god videnskabelig praksis.

”Det glæder mig, at Peter Dahler-Larsen har sagt ja til at være næstforperson i Akkrediteringsrådet. Peter har mangeårig erfaring fra og indsigt i universitetssektoren qua sine ansættelser på Københavns Universitet og Syddansk Universitet og er en stor kapacitet i forhold til evaluering og evalueringssystemer. Jeg er sikker på, at han bliver en rigtig god partner for mig i forhold til ledelsen af rådet, og jeg glæder mig meget til samarbejdet,” siger Akkrediteringsrådets forperson Birthe Friis Mortensen

Rådets forretningsorden giver mulighed for at vælge en næstforperson, der kan bistå rådsforpersonen med ledelsen af rådet. Det er en mulighed, som rådet har en lang tradition for at benytte sig af. De nuværende medlemmer af Akkrediteringsrådet har været beskikket fra 1. januar 2022.

Skip to content