Akkrediteringsrådet

Se med, når Akkrediteringsrådet holder debatmøde om undervisningsevalueringer

I slutningen af november er Akkrediteringsrådet vært ved et debatmøde med overskriften: Undervisningsevalueringer til debat: Hvordan kan kvaliteten styrkes til gavn for uddannelserne?

For interesserede vil det være muligt at følge debatten live torsdag den 30. november kl. 12.30 – 15.00 på YouTube.

”Undervisningsevalueringer er et vigtigt redskab til at forbedre og udvikle undervisningen og de videregående uddannelser, og derfor er der også et krav om undervisningsevaluering i institutionsakkreditering. Når det er sagt, viser en del af de akkrediteringsrapporter, som vi har fået forelagt, at der i praksis er nogle udfordringer ved den måde, som vi evaluerer undervisning på i dag. Blandt andet kæmper mange med lave svarprocenter,” siger Akkrediteringsrådets forperson Birthe Friis Mortensen og fortsætter: ”Derfor har vi inviteret til et debatmøde, hvor vi sammen med repræsentanter for blandt andre rektorkollegierne, underviserne og de studerende kan drøfte de udfordringer, der er i dag, og forhåbentlig også sammen kan inspirere til, hvordan undervisningsevalueringer kan styrkes fremadrettet.”

Mødet vil byde på en præsentation af Akkrediteringsinstitutionens vidensprojekt om undervisningsevalueringer, som blev offentliggjort i går. Der vil også være et oplæg om, hvad forskningen siger om betydningen af studenterevalueringer af undervisning. Derudover vil der blandt andet være en rundbordssamtale, som gør status over, hvordan undervisningsevalueringer fungerer i dag, og en anden rundbordssamtale, som afsøger muligheder for at udvikle evaluering af undervisning fremadrettet.

Læs programmet her (pdf)

Skip to content