Per B. Christensen, formand

Per B. Christensen har været formand for Akkrediteringsrådet siden januar 2014. Per B. Christensen er tidligere direktør for børne- og uddannelsesområdet i Næstved Kommune. Han er uddannet lærer og har i mange år arbejdet i det kommunale system med børn, unge og uddannelse. Ved siden af sine ansættelser har Per B. Christensen været medlem og formand for forskellige bestyrelser, arbejdsgrupper og foreninger, som har givet ham bred erfaring inden for uddannelsesområdet. Han har blandt andet været formand for Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser, været medlem af bestyrelsen for University College Sjælland og er medlem af et kontaktudvalg vedrørende uddannelse, erhverv og arbejdsmarked i Kommunernes Landsforening. Per B. Christensen har været en stor kapacitet i forhold til udviklingen af læreruddannelsen og var i en årrække formand for følgegruppen for læreruddannelsen. Han deltager også i en ekspertgruppe om evalueringen af den nuværende læreruddannelse.

Hanne Harmsen, næstformand

Hanne Harmsen har været medlem af Akkrediteringsrådet siden januar 2014. Hanne Harmsen er vicedirektør i Innovationsfonden med ansvar for talentområdet og InnoBooster. Tidligere har hun været strategidirektør i Deloitte Consulting, og før det har hun varetaget flere lederstillinger på universitetsområdet. Blandt andet var hun i en årrække vicedirektør for uddannelse på Københavns Universitet. Herudover har Hanne Harmsen en forskningsbaggrund inden for fødevareinnovation og innovationsledelse, og hun har undervist på alle universitetsniveauer samt har erfaring fra bestyrelsesarbejde samt som medlem af forskellige tænketanke

Bjørn Stensaker

Bjørn Stensaker har været medlem af Akkrediteringsrådet siden januar 2014. Bjørn Stensaker er professor ved Institut for pædagogik på Universitetet i Oslo, hvor hans forskningsområder er kvalitet og ledelse på højere uddannelsesinstitutioner. Han er uddannet cand. polit. i Political Science fra Oslo Universitet og er ph.d. fra universitetet i Twente. Bjørn Stensaker er internationalt en stor kapacitet inden for evaluering og herunder akkreditering på det videregående uddannelsesområde.

Christian Rath

Christian Rath har været medlem af Akkrediteringsrådet siden oktober 2017. Christian Rath læser til professionsbachelor i Design & Business med speciale i Communication Design & Media på Københavns Erhvervsakademi (KEA). Christian har været medlem af De Studerendes Råd (DSR) på KEA siden 2014 og har dertil været formand fra februar 2015 til marts 2017. Sideløbende med sit formandshverv har Christian været studenterrepræsentant i KEAs uddannelsesudvalg i to år.

Gitte Sommer Harrits

Gitte Sommer Harrits har været medlem af Akkrediteringsrådet siden januar 2018. Gitte Sommer Harrits er centerleder ved Center for Ledelse og Organisationsudvikling på VIA University College. Hun er uddannet cand.scient.pol. og ph.d.scient.pol. fra Aarhus Universitet. Gitte Sommer Harrits er tidligere lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, hvor hun underviste og forskede i sociologi og metode. Hun var studieleder ved Institut for Statskundskab fra 2013 til 2016 og har for nylig haft et længere forskningsophold ved Kansas University. Gitte Sommer Harrits er desuden tidligere medlem af uddannelsesudvalget ved socialrådgiveruddannelsen på VIA University College, og er for indeværende udpeget som medlem i faggruppen for sociologi under Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Gro Holde

Gro Holde har været medlem af Akkrediteringsrådet siden november 2016. Gro Holde læser bachelor i uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet. Gro har tidligere læst bachelor i historie fra Københavns Universitet (KU), hvor hun var medlem af forretningsudvalget i Studenterrådet ved KU. Siden 2013 har Gro været studenterpolitisk aktiv på KU i blandt andet akademisk råd ved det humanistiske fakultet, HUM rådet og Studenterrådet. Gro har desuden været næstformand for Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske råd og sidder desuden i Danske Studerendes Fællesråds uddannelsespolitiske udvalg.

John Finnich Pedersen

John Finnich Pedersen har været medlem af Akkrediteringsrådet siden marts 2017. John Finnich Pedersen er direktør i Firstmind og uddannet civilingeniør. John Finnich Pedersen er medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber, hvor han er formand for en temagruppe med fokus på Science og Engineering i uddannelserne. John Finnich Pedersen er også medlem af et advisory board på Danmarks Tekniske Universitet, formand for uddannelsesudvalget for teknik på Københavns Erhvervsakademi (KEA) og medlem af Sirikommisionen. Han har tidligere været direktør i Siemens i mere end 20 år, hvor han blandt andet har haft ansvaret for virksomhedens samarbejde med de danske universiteter og andre uddannelsesinstitutioner

Kim Andersen

Kim Andersen har været medlem af Akkrediteringsrådet siden januar 2018. Kim Andersen er vicedirektør og forskningschef hos H. Lundbeck A/S. Han er uddannet civilingeniør i kemi fra Danmarks Tekniske Universitet og har en ph.d. fra Den Kongelige Farmaceutiske Højskole (nu Institut for Farmaci på Københavns Universitet). Foruden en lang karriere hos H. Lundbeck A/S, har Kim Andersen en bred erfaring fra sin plads i Dansk Industris udvalg for forskning og uddannelse, Lægemiddelindustriforeningens udvalg for forskning og innovation samt forskellige bestyrelsesposter.

Lise Lind

Lise Lind har været medlem af Akkrediteringsrådet siden januar 2014. Lise Lind er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen Aarhus og er nu kontorchef i Byggeri København, Københavns Kommune, hvor hun er bygherre for forskellige byggerier, såsom institutioner, idrætsanlæg og kulturhuse mm. Hun har tidligere været chefarkitekt i Metroselskabet og før det ansat på forskellige tegnestuer. Lise Lind har i en årrække undervist på både Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og på Arkitektskolen Aarhus.

Kontakt

Rikke Warming