Akkrediteringsrådet

Rådsmedlemmer

Birthe Friis Mortensen, forperson

Birthe Friis Mortensen har været forperson for Akkrediteringsrådet siden januar 2022. Birthe Friis Mortensen var rektor for Professionshøjskolen UC SYD fra 2012 til 2021. Her håndterede hun en nyligt fusioneret institution, der gennem hele hendes rektortid skabte stigende optag og i 2017 opnåede en positiv institutionsakkreditering. Birthe var fra 2002 til 2008 rektor for Jysk Center for Videregående Uddannelser, der også gennemgik en større fusionsproces og derefter blev en del af grundlaget for VIA University College. Fra 2008-2011 var Birthe direktør for Århus Købmandsskole. I dag er hun direktør i Fonden Syddanske Forskerparker i Odense. Birthe er uddannet cand.mag. i dansk og humanistisk datalogi (i dag informationsvidenskab) fra Aarhus Universitet.

Nuværende beskikkelsesperiode: 1. januar 2022 til 31. december 2025

Peter Dahler-Larsen, næstforperson

Peter Dahler-Larsen har været medlem af Akkrediteringsrådet siden januar 2022. Peter Dahler-Larsen, ph.d. og dr. scient. pol., er professor på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Han forsker og underviser i evaluering og evalueringssystemer og er med til at udvikle evalueringsmodeller. Peter var indtil 2013 professor på Syddansk Universitet og ledede uddannelsen ’master i evaluering’. Han er æresmedlem i Dansk Evalueringsselskab og har forfattet en række forskningsartikler om evaluering i både danske og internationale anerkendte forskningspublikationer. Peter er ’named person’ på Samfundsvidenskabeligt fakultet på Københavns Universitet, hvilket betyder, at han rådgiver om god videnskabelig praksis.

Nuværende beskikkelsesperiode: 1. januar 2022 til 31. december 2025

Camilla Hillerup

Camilla Hillerup har været medlem af Akkrediteringsrådet siden januar 2022. Camilla Hillerup er uddannet advokat og har siden 2016 arbejdet som HR Direktør i Microsoft Danmark og Island. Før det har hun været HR chef i KPMG og i Deloitte. Gennem HR-arbejdet har Camilla opnået en bred viden om uddannelser og om kompetencebehovene i det private erhvervsliv, herunder betydningen af kompetencer inden for bl.a. STEM, nyuddannedes kompetencer og blik for kompetencebehovene i fremtiden. Camilla er medlem af DI’s specialkomité for Diversitet og Inklusion, samt Styregruppen for Kvindelige Ledere i IT Branchen.

Nuværende beskikkelsesperiode: 1. januar 2022 til 31. december 2025

Jakob Brøndsted

Jakob Brøndsted har været medlem af Akkrediteringsrådet siden januar 2022. Jakob Brøndsted er uddannet arkitekt og er i dag partner i Rolvung og Brøndsted Arkitekter. Jakob har de seneste år været næstformand i censorformandskabet for de kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Han er del af Arkitektforeningens fagdommerkorps og fungerer som censor ved Arkitektskolen Aarhus og ved Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering.

Nuværende beskikkelsesperiode: 1. januar 2022 til 31. december 2025

 

John Finnich Pedersen

John Finnich Pedersen har været medlem af Akkrediteringsrådet siden marts 2017. John Finnich Pedersen er direktør i konsulentvirksomheden FirstMind og har en baggrund som civilingeniør. Han har arbejdet inden for bl.a. forskning/udvikling og generel ledelse i danske teknologivirksomheder – I mere end 20 år som direktør i den danske Siemens koncern, hvor han bl.a. havde ansvaret for samarbejdet med danske universiteter og andre uddannelsesinstitutioner. John er medlem af advisory board’et for DTU Diplom og af Akademiet for de Tekniske Videnskaber, hvor han i en længere årrække har været formand for temagruppen ´Science og Engineering i uddannelserne´. Tidligere har John været formand for uddannelsesudvalget på KEA for teknikfagene og medlem af DI’s udvalg for Forskning og Uddannelse, SIRI-Kommissionen og i formandskabet for udviklingen af National Naturfagsstrategi. Han har også været bestyrelsesmedlem på Ingeniørskolen i København og i en række fonde og erhvervsdrivende virksomheder.

Nuværende beskikkelsesperiode: 1. januar 2022 til 31. december 2025

Mia Wilkenskjeld Jørgensen

Mia Wilkenskjeld Jørgensen har været medlem af Akkrediteringsrådet siden januar 2022. Hun er i øjeblikket studerende på IT-Universitetet i København (ITU), hvor hun læser på kandidatuddannelsen i Digital Innovation and Management. Udover sit studium er Mia engageret i studenterpolitisk arbejde og sidder i bestyrelsen for DSF. Derudover har hun været med til at grundlægge Danske Erhvervsakademiers Studenterorganisation (DESO).

Nuværende beskikkelsesperiode: 1. januar 2024 til 31. december 2024

Oddrun Samdal

Oddrun Samdal har været medlem af Akkrediteringsrådet siden januar 2022. Oddrun Samdal, professor i helsefremmende arbejde/helsepsykologi, var i perioden 2013-2021 vicerektor for uddannelse ved Universitetet i Bergen. I perioden 2017-2021 ledede hun desuden det norske Universitets- og høgskolerådets fagstrategiske enhed for uddannelse. Siden 2019 har hun ledet Porteføljebestyrelsen for uddannelse og kompetence i Norges Forskningsråd. Oddrun har siden 2017 deltaget i og været leder af institutionsakkrediteringer og evalueringer af kvalitetssystemer i Norge og Sverige. Hun har også deltaget i institutionsakkrediteringerne af Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Oddrun er uddannet almenlærer for grundskolen, og hendes forskningsfelt er barn og unges helse, trivsel og læring.

Nuværende beskikkelsesperiode: 1. januar 2022 til 31. december 2025

thomas holst larsen

Thomas Holst Larsen

Thomas Holst Larsen har været medlem af Akkrediteringsrådet siden januar 2024. Thomas Holst Larsen studerer på Miljø- og Naturlinjen på jordbrugsteknologuddannelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Udover sit studium er Thomas engageret i studenterpolitisk arbejde i Studenterrådet ved UCL og i Jordbrugsteknologernes Uddannelsesråd. Thomas er også engageret i flere foreninger, der alle har til formål at styrke de studerendes trivsel via studiemiljø og fællesskaber, herunder EnsomhedsCharter Odense og Campusrådet Seebladsgade.

Nuværende beskikkelsesperiode: 1. januar 2024 til 31. december 2025

Tobias Høygaard Lindeberg

Tobias Høygaard Lindeberg har været medlem af Akkrediteringsrådet siden januar 2022. Tobias Høygaard Lindeberg er underdirektør hos Tænketanken DEA og har før det været forsknings- og udviklingschef på Københavns Professionshøjskole. Tobias er cand.scient.pol fra Københavns Universitet og har en ph.d. i Evaluative knowledge and technology fra Copenhagen Business School. Han har tidligere været ansat hos Rambøll Management, Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Danmarks Evalueringsinstitut, hvor han alle steder blandt andet arbejdede med evaluering.

Nuværende beskikkelsesperiode: 1. januar 2022 til 31. december 2025

Skip to content