Rådsmedlemmer

Per B. Christensen, formand

Per B. Christensen har været formand for Akkrediteringsrådet siden januar 2014. Per B. Christensen er tidligere direktør for børne- og uddannelsesområdet i Næstved Kommune. Han er uddannet lærer og har i mange år arbejdet i det kommunale system med børn, unge, uddannelse, ledelse og personaleudvikling. Ved siden af sine ansættelser har Per B. Christensen været medlem af og formand for forskellige bestyrelser, arbejdsgrupper og foreninger, som har givet ham bred erfaring inden for uddannelsesområdet. Han har blandt andet været formand for Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser og været medlem af bestyrelsen for Professionshøjskolen Absalon. Derudover har han været medlem af et kontaktudvalg vedrørende uddannelse, erhverv og arbejdsmarked i Kommunernes Landsforening. Per B. Christensen har været en stor kapacitet i forhold til udviklingen af læreruddannelsen og var i en årrække formand for følgegruppen for læreruddannelsen Han deltager også i en ekspertgruppe om evalueringen af den nuværende læreruddannelse.

Til toppen

Hanne Harmsen, næstformand

Hanne Harmsen har været medlem af Akkrediteringsrådet siden januar 2014. Hanne Harmsen er vicedirektør i Innovationsfonden med ansvar for talentområdet og InnoBooster. Tidligere har hun været strategidirektør i Deloitte Consulting, og før det har hun varetaget flere lederstillinger på universitetsområdet. Blandt andet var hun i en årrække vicedirektør for uddannelse på Københavns Universitet. Herudover har Hanne Harmsen en forskningsbaggrund inden for fødevareinnovation og innovationsledelse, og hun har undervist på alle universitetsniveauer samt har erfaring fra bestyrelsesarbejde samt som medlem af forskellige tænketanke.

Til toppen

Bjørn Stensaker

Bjørn Stensaker har været medlem af Akkrediteringsrådet siden januar 2014. Bjørn Stensaker er professor ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Oslo, hvor hans forskningsområder er kvalitet og ledelse på højere uddannelsesinstitutioner. Han er uddannet cand.polit. i Political Science fra Universitetet i Oslo og er ph.d. fra University of Twente. Bjørn Stensaker er internationalt en stor kapacitet inden for evaluering og herunder akkreditering på det videregående uddannelsesområde.

Til toppen

Christian Rath

Christian Rath har været medlem af Akkrediteringsrådet siden oktober 2017. Christian Rath læser til professionsbachelor i Design & Business med speciale i Communication Design & Media på Københavns Erhvervsakademi (KEA). Han har været medlem af De Studerendes Råd på KEA siden 2014 og har derudover været formand fra februar 2015 til marts 2017. Sideløbende med sit formandshverv har Christian Rath været studenterrepræsentant i KEAs uddannelsesudvalg i to år.

Til toppen

Gitte Sommer Harrits

Gitte Sommer Harrits har været medlem af Akkrediteringsrådet siden januar 2018. Gitte Sommer Harrits er lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, hvor hun underviser og forsker i sociologi og metode. Hun er uddannet cand.scient.pol. og ph.d.scient.pol. fra Aarhus Universitet. Gitte Sommer Harrits har været studieleder ved Institut for Statskundskab fra 2013 til 2016 og har for nylig haft et længere forskningsophold ved Kansas University. Hun er desuden medlem af uddannelsesudvalget ved socialrådgiveruddannelsen på VIA University College samt udpeget som medlem i faggruppen for sociologi under Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Til toppen

Gro Holde

Gro Holde har været medlem af Akkrediteringsrådet siden november 2016. Gro Holde læser til bachelor i uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet. Hun har tidligere læst til bachelor i historie på Københavns Universitet (KU), hvor hun var medlem af forretningsudvalget i Studenterrådet ved KU. Siden 2013 har hun været studenterpolitisk aktiv på KU i blandt andet Akademisk Råd ved Det Humanistiske Fakultet, HUMrådet og Studenterrådet. Gro Holde har desuden været næstformand for Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd og sidder i Danske Studerendes Fællesråds uddannelsespolitiske udvalg.

Til toppen

John Finnich Pedersen

John Finnich Pedersen har været medlem af Akkrediteringsrådet siden marts 2017. John Finnich Pedersen er direktør i Firstmind og uddannet civilingeniør. John Finnich Pedersen er medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber, hvor han er formand for en temagruppe med fokus på Science og Engineering i uddannelserne. John Finnich Pedersen er også medlem af et advisory board på Danmarks Tekniske Universitet, formand for uddannelsesudvalget for teknik på Københavns Erhvervsakademi (KEA) og medlem af Sirikommisionen. Han har tidligere været direktør i Siemens i mere end 20 år, hvor han blandt andet har haft ansvaret for virksomhedens samarbejde med de danske universiteter og andre uddannelsesinstitutioner.

Til toppen

Kim Andersen

Kim Andersen har været medlem af Akkrediteringsrådet siden januar 2018. Kim Andersen er vicedirektør og forskningschef hos H. Lundbeck A/S. Han er uddannet civilingeniør i kemi fra Danmarks Tekniske Universitet og har en ph.d. fra Den Kongelige Farmaceutiske Højskole (nu Institut for Farmaci på Københavns Universitet). Foruden en lang karriere hos H. Lundbeck A/S, har Kim Andersen en bred erfaring fra sin plads i Dansk Industris udvalg for forskning og uddannelse, Lægemiddelindustriforeningens udvalg for forskning og innovation samt forskellige bestyrelsesposter.

Til toppen

Lise Lind

Lise Lind har været medlem af Akkrediteringsrådet siden januar 2014. Lise Lind er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen Aarhus og er nu kontorchef i Byggeri København, Københavns Kommune, hvor hun er bygherre på forskellige byggerier såsom institutioner, idrætsanlæg og kulturhuse m.m. Hun har tidligere været chefarkitekt i Metroselskabet og før det ansat på forskellige tegnestuer. Lise Lind har i en årrække undervist på både Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus.

Til toppen