Områdets opgaver

Sidst opdateret: 09/05/18

Område for rådsbetjening og analyse varetager en bred sekretariatsbetjening af Akkrediteringsrådet.

Område for rådsbetjening og analyse forbereder Akkrediteringsrådets møder og følger op på rådets afgørelser om akkreditering. Herudover står området for dialogen med Danmarks Akkrediteringsinstitution og har den daglige kontakt til rådets interessenter. Desuden planlægger området rådets seminarer og konferencer og står for udarbejdelse af rådets kommunikation med omverdenen såsom udarbejdelse af nyhedsbreve, beretninger og høringssvar.

Danmarks Akkrediteringsinstitutions tværgående analysearbejde er desuden forankret i området,  hvis medarbejdere desuden bidrager til en række af Akkrediteringsinstitutionens øvrige opgaver som akkrediteringsbesøg, tilrettelæggelse af turnusplan og deltagelse i internationalt samarbejde.

Henrik Pedersen

Kontakt