Sidst opdateret: 29/08/2018

Akkrediteringsrådet samler her oversigter over de nye uddannelser og udbud, som uddannelsesinstitutionerne ansøger om at oprette.

Alle ansøgninger om oprettelse af en ny uddannelse eller et nyt udbud skal først igennem en prækvalifikation i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Får prækvalifikationen et positivt udfald, kan institutionen ansøge Akkrediteringsrådet om akkreditering.

Dog kan de institutioner, der har opnået en positiv institutionsakkreditering, oprette nye uddannelser uden forudgående akkreditering – forudsat, at den nye uddannelse først er blevet godkendt i ministeriets prækvalifikation.

Ved akkreditering af nye uddannelser og udbud udarbejder Danmarks Akkrediteringsinstitution en akkrediteringsrapport i samarbejde med et ekspertpanel, der foretager en faglig vurdering. Akkrediteringsrapporten præsenteres for Akkrediteringsrådet, som træffer den endelig afgørelse.

Ansøgningslister
Nedenfor kan du finde oversigter over de nye uddannelser og udbud, institutionerne har ansøgt om akkreditering af. Listen opdateres løbende.

2008-2018

TitelAnsøgningstypeUdbudsstedSprogAnsøgning indsendtStatus
Copenhagen Business Academy
Professionsbachelor i E-handelNy uddannelseDanskMaj 2018Uddannelsen behandles af Danmarks Akkrediteringsinstitution
Den Danske Scenekunstskole (DDSKS)
Kandidatuddannelse i scenekunstNy uddannelseKøbenhavnDanskMaj 2018Uddannelsen behandles af Danmarks Akkrediteringsinstitution
Diplomuddannelse i skuespil for film og tvNy uddannelseDanskFebruar 2018Uddannelsen behandles af Danmarks Akkrediteringsinstitution
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK)
Kunstnerisk professionsbacheloruddannelse i kunsthåndværk: Glas & KeramikNy uddannelseNexøEngelskMaj 2018Uddannelsen behandles af Danmarks Akkrediteringsinstitution
Aarhus Universitet
Diplomingeniøruddannelse i Elektrisk EnergiteknologiNyt udbud af eksisterende uddannelseHerningDanskFebruar 2018Uddannelsen behandles af Danmarks Akkrediteringsinstitution
Diplomingeniøruddannelse i forretningsudvikling (Business Development)Ny uddannelseHerningDanskMaj 2018Uddannelsen behandles af Danmarks Akkrediteringsinstitution
Diplomingeniøruddannelse i MaskinteknikNyt udbud af eksisterende uddannelseHerningDanskFebruar 2018Uddannelsen behandles af Danmarks Akkrediteringsinstitution
TitelAnsøgningstypeUdbudsstedSprogAnsøgning indsendtStatus
Designskolen Kolding
Diplomuddannelse i designledelseNyt udbud af eksisterende uddannelseKoldingDanskMaj 2017’Akkrediteringsrådet har den 14. marts 2018 akkrediteret uddannelsen positivt
Erhvervsakademi MidtVest
Professionsbachelor i finansNyt udbud af eksisterende uddannelseHolstebroDanskFebruar 2017Akkrediteringsrådet har den 11. oktober 2017 givet afslag på akkreditering
Erhvervsakademi Sjælland
Akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologiNyt udbud af ny uddannelseRoskildeDanskMaj 2017’Akkrediteringsrådet har den 14. marts 2018 givet afslag på akkreditering
Akademiuddannelse i automation og driftNyt udbud af eksisterende uddannelseSlagelseDanskMaj 2017Akkrediteringsrådet har den 7. december 2017 givet afslag på akkreditering
Det Jyske Musikkonservatorium
Masteruddannelse i musikpædagogisk praksisNy uddannelseAarhusDanskMaj 2017Akkrediteringsrådet har den 7. december 2017 akkrediteret uddannelsen positivt
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Masteruddannelse i musikalsk akkompagnement til dansNy uddannelseKøbenhavnDanskMaj 2017Akkrediteringsrådet har den 7. december 2017 akkrediteret uddannelsen positivt
Professionshøjskolen University College Nordjylland
Professionsbachelor i innovation og entrepreneushipNyt udbud af eksisterende uddannelseAalborgDanskFebruar 2017Akkrediteringsrådet har den 11. oktober 2017 akkrediteret uddannelsen positivt
Roskilde Universitet
Cand. soc. i nordisk urban planlægningNy uddannelseRoskildeDanskFebruar 2017Akkrediteringsrådet har den 11. oktober 2017 akkrediteret uddannelsen positivt
Aalborg Universitet
Cand.san. i muskuloskeletal fysioterapiNy uddannelseAalborgDanskMaj 2017’Akkrediteringsrådet har den 14. marts 2018 akkrediteret uddannelsen positivt
Aarhus Universitet
Diplomingeniøruddannelse i kemi og fødevareteknologiNy uddannelseAarhusDanskAugust 2017Akkrediteringsrådet har den 14. marts 2018 akkrediteret uddannelsen positivt.
Master i KonferencetolkningNy uddannelseAarhusDanskFebruar 2017Akkrediteringsrådet har den 11. oktober 2017 akkrediteret uddannelsen positivt
TitelAnsøgningstypeUdbudsstedSprogAnsøgning indsendtStatus
Copenhagen Business Academy
Akademiuddannelse i miljøteknologiNyt udbud af ny uddannelseHillerødDanskJuni 2016Akkrediteringsrådet har den 8.marts 2017 akkrediteret uddannelsen positivt
Erhvervsakademi Dania
Akademiuddannelse i automation og driftNyt udbud af eksisterende uddannelseHadstenDanskFebruar 2016Akkrediteringsrådet har den 22. juni 2016 akkrediteret uddannelsen positivt
Akademiuddannelse i EL-installationNyt udbud af eksisterende uddannelseHadstenDanskJuni 2016Akkrediteringsrådet har den 8.marts 2017 akkrediteret uddannelsen positivt
Akademiuddannelse i VVS-installationNyt udbud af eksisterende uddannelseHadstenDanskJuni 2016Akkrediteringsrådet har den 8.marts 2017 akkrediteret uddannelsen positivt
Erhvervsakademi Kolding
Diplomuddannelse i E-konceptudviklingNyt udbud af eksisterende uddannelseKoldingDanskJuni 2016Akkrediteringsrådet har den 8.marts 2017 akkrediteret uddannelsen positivt
Erhvervsakademi MidtVest
Akademiuddannelse i byggekoordinationNyt udbud af ny uddannelseHerningDanskFebruar 2016Akkrediteringsrådet har den 22. juni 2016 givet afslag på akkreditering
Akademiuddannelse inden for byggeteknologiNyt udbud af ny uddannelseHerningDanskFebruar 2016Akkrediteringsrådet har den 22. juni 2016 givet afslag på akkreditering
Professionsbacheloruddannelse (overbygning) i produktudvikling og teknisk integrationNyt udbud af eksisterende uddannelseHerningDanskFebruar 2016Akkrediteringsrådet har den 22. juni 2016 givet afslag på akkreditering
Erhvervsakademi Sjælland
Akademiuddannelse i EL-installationNyt udbud af eksisterende uddannelseNæstvedDanskAugust 2016Akkrediteringsrådet har den 8.juni 2017 akkrediteret uddannelsen positivt
Akademiuddannelse i energiteknologiNyt udbud af eksisterende uddannelseNæstvedDanskAugust 2016Akkrediteringsrådet har den 8.marts 2017 givet afslag på akkreditering
Akademiuddannelse i VVS-installationNyt udbud af eksisterende uddannelseSlagelseDanskAugust 2016Akkrediteringsrådet har den 8.marts 2017 akkrediteret uddannelsen positivt
Erhvervsakademi SydVest
Akademiuddannelse i byggekoordinationNyt udbud af ny uddannelseEsbjergDanskFebruar 2016Akkrediteringsrådet har den 22. juni 2016 akkrediteret uddannelsen positivt
Akademiuddannelse inden for byggeteknologiNyt udbud af ny uddannelseEsbjergDanskFebruar 2016Akkrediteringsrådet har den 22. juni 2016 akkrediteret uddannelsen positivt
Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomiNyt udbud af eksisterende uddannelseEsbjergDanskJuni 2016Akkrediteringsrådet har den 8.marts 2017 akkrediteret uddannelsen positivt
Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK)Nyt udbud af eksisterende uddannelseSønderborgDanskJuni 2016Akkrediteringsrådet har den 1. december 2016 akkrediteret uddannelsen positivt
Erhvervsakademiet Lillebælt
Akademiuddannelse i automation og driftNyt udbud af eksisterende uddannelseOdenseDanskFebruar 2016Akkrediteringsrådet har den 22. juni 2016 akkrediteret uddannelsen positivt
Akademiuddannelse i automation og driftNyt udbud af eksisterende uddannelseVejleDanskFebruar 2016Akkrediteringsrådet har den 22. juni 2016 akkrediteret uddannelsen positivt
Københavns Erhvervsakademi
Akademiuddannelse i byggekoordinationNy uddannelseDanskFebruar 2016Akkrediteringsrådet har den 22. juni 2016 akkrediteret uddannelsen positivt
Akademiuddannelse i byggekoordinationNyt udbud af ny uddannelseKøbenhavnDanskFebruar 2016Akkrediteringsrådet har den 22. juni 2016 akkrediteret uddannelsen positivt
Akademiuddannelse i EL-installationNyt udbud af eksisterende uddannelseKøbenhavnDanskFebruar 2016Akkrediteringsrådet har den 22. juni 2016 akkrediteret uddannelsen positivt
Akademiuddannelse i VVS-installationNyt udbud af eksisterende uddannelseKøbenhavnDanskFebruar 2016Akkrediteringsrådet har den 22. juni 2016 akkrediteret uddannelsen positivt
Akademiuddannelse inden for byggeteknologiNy uddannelseDanskFebruar 2016Akkrediteringsrådet har den 22. juni 2016 akkrediteret uddannelsen positivt
Akademiuddannelse inden for byggeteknologiNyt udbud af ny uddannelseKøbenhavnDanskFebruar 2016Akkrediteringsrådet har den 22. juni 2016 akkrediteret uddannelsen positivt
Professionshøjskolen University College Nordjylland
Akademiuddannelse inden for byggeteknologiNyt udbud af ny uddannelseAalborgDanskFebruar 2016Akkrediteringsrådet har den 22. juni 2016 akkrediteret uddannelsen positivt
Akademiuddannelse i EL-installationNyt udbud af eksisterende uddannelseAalborgDanskJuni 2016Akkrediteringsrådet har den 8.marts 2017 akkrediteret uddannelsen positivt
Akademiuddannelse i VVS-installationNyt udbud af eksisterende uddannelseAalborgDanskJuni 2016Akkrediteringsrådet har den 8.marts 2017 akkrediteret uddannelsen positivt
Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administrationNyt udbud af eksisterende uddannelseAalborgDanskFebruar 2016Akkrediteringsrådet har den 22. juni 2016 akkrediteret uddannelsen positivt
Aarhus Universitet
Master i konferencetolkningNy uddannelseAarhusDanskJuni 2016Institutionen har trukket ansøgningen om akkreditering tilbage
TitelAnsøgningstypeUdbudsstedSprogAnsøgning indsendtStatus
Copenhagen Business School
Kandidatuddannelse i sundhedsinnovationNy uddannelseKøbenhavnEngelskFebruar 2015Akkrediteringsrådet har den 26. juni 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Erhvervsakademi Dania
Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administrationNyt udbud af eksisterende uddannelseViborgDanskJuni 2015Akkrediteringsrådet har den 9. december 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Erhvervsakademiuddannelse i administration (administrationsøkonom AK)Nyt udbud af eksisterende uddannelse (Dublering)HorsensDanskJuni 2015Akkrediteringsrådet har den 9. december 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Akademiuddannelse i Innovation, produkt og produktionNyt udbud af eksisterende uddannelseRandersDanskJuni 2015Akkrediteringsrådet har den 9. december 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Erhvervsakademi Kolding
Akademiuddannelse i international transport og logistikNyt udbud af eksisterende uddannelseKoldingDanskJuni 2015Akkrediteringsrådet har den 9. december 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Akademiuddannelse i automation og driftNyt udbud af eksisterende uddannelseKoldingDanskJuni 2015Akkrediteringsrådet har den 9. december 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Akademiuddannelse i energiteknologiNyt udbud af eksisterende uddannelseKoldingDanskJuni 2015Akkrediteringsrådet har den 9. december 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Erhvervsakademiet Lillebælt
Akademiuddannelse i EL-installationNyt udbud af ny uddannelseOdenseDanskJuni 2015Akkrediteringsrådet har den 9. december 2015 givet uddannelse afslag på akkreditering
Akademiuddannelse i EL-installationNyt udbud af ny uddannelseVejleDanskJuni 2015Akkrediteringsrådet har den 9. december 2015 givet uddannelse afslag på akkreditering
Akademiuddannelse i VVS-installationNyt udbud af ny uddannelseVejleDanskJuni 2015Akkrediteringsrådet har den 9. december 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Akademiuddannelse i VVS-installationNyt udbud af ny uddannelseOdenseDanskJuni 2015Akkrediteringsrådet har den 9. december 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Erhvervsakademi MidtVest
Akademiuddannelse i automation og driftNy uddannelseDanskFebruar 2015Akkrediteringsrådet har den 26. juni 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Akademiuddannelse i automation og driftNyt udbud af ny uddannelseHerningDanskFebruar 2015Akkrediteringsrådet har den 24. september 2015 akkrediteret udbuddet positivt
Akademiuddannelse i El-installationNyt udbud af ny uddannelseHerningDanskJuni 2015Akkrediteringsrådet har den 9. december 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Akademiuddannelse i VVS-installationNyt udbud af ny uddannelseHerningDanskJuni 2015Akkrediteringsrådet har den 9. december 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Professionsbacheloruddannelse i innovation og entrepreneurship (overbygning)Nyt udbudHerningDanskJuni 2015Akkrediteringsrådet har den 9. december 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Erhvervsakademi SydVest
Akademiuddannelse i automation og driftNyt udbud af ny uddannelseEsbjergDanskFebruar 2015Akkrediteringsrådet har den 26. juni 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Akademiuddannelse i energiteknologiNyt udbud af eksisterende uddannelseEsbjergDanskFebruar 2015Akkrediteringsrådet har den 26. juni 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Akademiuddannelse i EL-installationNyt udbud af ny uddannelseEsbjergDanskJuni 2015Akkrediteringsrådet har den 22. juni 2016 akkrediteret uddannelsen positivt
Erhvervsakademi Aarhus
Erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK)Nyt udbud af eksisterende uddannelseAarhusDanskFebruar 2015Akkrediteringsrådet har den 26. juni 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Københavns Erhvervsakademi
Akademiuddannelse i automation og driftNyt udbud af eksisterende uddannelseKøbenhavnDanskJuni 2015Akkrediteringsrådet har den 9. december 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Akademiuddannelse i EL-installationNy uddannelseDanskJuni 2015Akkrediteringsrådet har den 9. december 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Akademiuddannelse i VVS-installationNy uddannelseDanskJuni 2015Akkrediteringsrådet har den 9. december 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK)
Diplomuddannelse i designstrategi og designledelseNy uddannelseKøbenhavnDanskFebruar 2015Akkrediteringsrådet har den 9. december 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Københavns Universitet
Masteruddannelse i hovedpinesygdommeNy uddannelseKøbenhavnEngelskJuni 2015Akkrediteringsrådet har den 9. december 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Masteruddannelse i lægemiddelregistreringNy uddannelseKøbenhavnEngelskJuni 2015Akkrediteringsrådet har den 9. december 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Kandidat (cand.ling.merc.) i interkulturelle markedsstudier med fransk, spansk eller tyskNy uddannelseKøbenhavnDanskJun i 2015Akkrediteringsrådet har den 9. december 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Aarhus Universitet
Kandidatuddannelse i statskundskab (dublering af dansk uddannelse)Ny uddannelseAarhusEngelskFebruar 2015Akkrediteringsrådet har den 26. juni 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Kandidatuddannelse (cand.mag.) i interkulturelle studier (engelsk)Ny uddannelseAarhusEngelskJuni 2015Akkrediteringsrådet har den 9. december 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Kandidatuddannelse (cand.mag.) i interkulturelle studier (spansk og spanskamerikansk)Ny uddannelseAarhusSpansk og engelskJuni 2015Akkrediteringsrådet har den 9. december 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Kandidatuddannelse (cand.mag.) i interkulturelle studier (latinamerika)Ny uddannelseAarhusSpansk og engelskJuni 2015Akkrediteringsrådet har den 9. december 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Kandidatuddannelse (cand.mag.) i interkulturelle studier (italiensk)Ny uddannelseAarhusItaliensk og engelskJuni 2015Akkrediteringsrådet har den 9. december 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Kandidatuddannelse (cand.mag.) i interkulturelle studier (fransk)Ny uddannelseAarhusFransk og engelskJuni 2015Akkrediteringsrådet har den 9. december 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Kandidatuddannelse (cand.mag.) i interkulturelle studier (tysk)Ny uddannelseAarhusTysk og engelskJuni 2015Akkrediteringsrådet har den 9. december 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Professionshøjskolen University College Nordjylland
Professionsbachelor som bygningskonstruktørNyt udbud i udlandet af eksisterende uddannelseHo Chi Minh City, VietnamEngelskMarts 2015Akkrediteringsrådet har den 26. juni 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Akademiuddannelse i energiteknologiNyt udbud af eksisterende uddannelseAalborgDanskJuni 2015Akkrediteringsrådet har den 9. december 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Diplomuddannelse i erhvervspædagogikNyt udbud af eksisterende uddannelseNørresundbyDanskJuni 2015Akkrediteringsrådet har den 9. december 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
Akademiuddannelse i automation og driftNyt udbud af eksisterende uddannelseAalborgDanskJuni 2015Akkrediteringsrådet har den 9. december 2015 akkrediteret uddannelsen positivt
TitelAnsøgningstypeUdbudsstedSprogAnsøgning indsendtStatus
Arkitektskolen Aarhus
Master i arkitekturens teknik, æstetik og metoderNy uddannelseAarhusDanskJuni 2014Akkrediteringsrådet har den 25. marts akkrediteret uddannelsen positivt
Designskolen Kolding
Diplomuddannelse i designmetode og didaktikNy uddannelseKoldingDanskFebruar 2014Institutionen har trukket ansøgningen om akkreditering tilbage
Erhvervsakademi Dania
Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltningNyt udbud af eksisterende uddannelseViborgDanskJuni 2014Akkrediteringsrådet gav den 24. november 2014 uddannelsen afslag på akkreditering
Erhvervsakademiuddannelse i administration (administrationsøkonom AK)Nyt udbud af eksisterende uddannelseHorsensDanskJuni 2014Akkrediteringsrådet gav den 24. november 2014 uddannelsen afslag på akkreditering
Erhvervakademi Kolding
Erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK)Nyt udbud af eksisterende uddannelseKoldingDanskJuni 2014Akkrediteringsrådet har den 24. november 2014 akkrediteret uddannelsen positivt
Professionsbachelor i finansNyt udbud af eksisterende uddannelseKoldingDanskJuni 2014Akkrediteringsrådet har den 24. november 2014 akkrediteret uddannelsen positivt
Erhvervsakademi Lillebælt
Akademiuddannelse i energiteknologiNyt udbud af eksisterende uddannelseOdenseDanskJuni 2014Akkrediteringsrådet har den 24. november 2014 akkrediteret uddannelsen positivt
Professionsbachelor i sportsmanagementNyt udbud af eksisterende uddannelseOdenseEngelskJuni 2014Akkrediteringsrådet har den 24. november 2014 akkrediteret uddannelsen positivt
Erhvervsakademi MidtVest
Akademiuddannelse i sundhedspraksisNyt udbud af eksisterende uddannelseHerningDanskJuni 2014Akkrediteringsrådet har den 24. november 2014 akkrediteret uddannelsen positivt
Akademiuddannelse i velfærdsteknologi i praksisNyt udbud af eksisterende uddannelseHerningDanskJuni 2014Akkrediteringsrådet har den 24. november 2014 akkrediteret uddannelsen positivt
Erhvervsakademi Sydvest
Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK)Nyt udbud af eksisterende uddannelseSønderborgDanskJuni 2014Akkrediteringsrådet har den 25. marts akkrediteret uddannelsen positivt.
Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK)Nyt udbud af eksisterende uddannelseEsbjergDanskJuni 2014Akkrediteringsrådet har den 24. november 2014 akkrediteret uddannelsen positivt
Erhvervsakademi Aarhus
Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltningNyt udbud af eksisterende uddannelseAarhusDanskJuni 2014Akkrediteringsrådet gav den 24. november 2014 uddannelsen afslag på akkreditering
Erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK)Nyt udbud af eksisterende uddannelseAarhusDanskJuni 2014Institutionen har trukket ansøgningen om akkreditering tilbage
Forsvarsakademiet
Militær diplomuddannelseNy uddannelseKøbenhavnDanskJuni 2014Akkrediteringsrådet har den 24. november 2014 akkrediteret uddannelsen positivt
Master i militære studierNy uddannelseKøbenhavnDanskJuni 2014Akkrediteringsrådet har den 24. november 2014 akkrediteret uddannelsen positivt
Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK)Nyt udbud af eksisterende uddannelseKøbenhavnEngelskJuni 2014Akkrediteringsrådet har den 24. november 2014 akkrediteret uddannelsen positivt
Københavns Universitet
Cand.soc. i juraNy uddannelseKøbenhavnDanskJuni 2014Akkrediteringsrådet har den 24. november 2014 akkrediteret uddannelsen positivt
Cand.scient. i immunologi og inflammationNy uddannelseKøbenhavnEngelskJuni 2014Akkrediteringsrådet har den 24. november 2014 akkrediteret uddannelsen positivt
Professionshøjskolen University College Nordjylland
Akademiuddannelse i socialpædagogikNyt udbud af eksisterende uddannelseNørresundbyDanskFebruar 2014Akkrediteringsrådet har den 20. juni 2014 akkrediteret uddannelsen positivt
Professionsbacheloruddannelse i energimanagementNy uddannelseDanskJuni 2014Akkrediteringsrådet har den 24. november 2014 akkrediteret uddannelsen positivt
Professionsbacheloruddannelse i energimanagementNyt udbud af ny uddannelseAalborgDanskJuni 2014Akkrediteringsrådet har den 24. november 2014 akkrediteret uddannelsen positivt
Professionshøjskolen VIA University College
Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik i vand, spildevand og fjernvarmeNy uddannelseEngelskFebruar 2014Akkrediteringsrådet har den 20. juni 2014 akkrediteret uddannelsen positivt
Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik i vand, spildevand og fjernvarmeNyt udbud af ny uddannelseHorsensEngelskFebruar 2014Akkrediteringsrådet har den 20. juni 2014 akkrediteret uddannelsen positivt
Aarhus Universitet
Bachelor (BSc) i kognitionsvidenskabNy uddannelseAarhusEngelskJuni 2014Akkrediteringsrådet har den 24. november 2014 akkrediteret uddannelsen positivt
Cand.mag. i interkulturelle studierNy uddannelseAarhusEngelskJuni 2014Akkrediteringsrådet gav den 24. november 2014 uddannelsen afslag på akkreditering
Cand.mag. i interkulturelle studier (fransk)Ny uddannelseAarhusEngelskJuni 2014Akkrediteringsrådet gav den 24. november 2014 uddannelsen afslag på akkreditering
Cand.mag. i interkulturelle studier (italiensk)Ny uddannelseAarhusEngelskJuni 2014Akkrediteringsrådet gav den 24. november 2014 uddannelsen afslag på akkreditering
Cand.mag. i interkulturelle studier (latinamerika)Ny uddannelseAarhusEngelskJuni 2014Akkrediteringsrådet gav den 24. november 2014 uddannelsen afslag på akkreditering
Cand.mag. i interkulturelle studier (spansk og spanskamerikansk)Ny uddannelseAarhusEngelskJuni 2014Akkrediteringsrådet gav den 24. november 2014 uddannelsen afslag på akkreditering
Cand.mag. i interkulturelle studier (tysk)Ny uddannelseAarhusEngelskJuni 2014Akkrediteringsrådet gav den 24. november 2014 uddannelsen afslag på akkreditering
Master i it-innovationNy uddannelseAarhusDanskFebruar 2014Akkrediteringsrådet har den 20. juni 2014 akkrediteret uddannelsen positivt
Master i kurateringNy uddannelseAarhusEngelskJuni 2014Akkrediteringsrådet har den 24. november 2014 akkrediteret uddannelsen positivt

Kontakt

Malene Hyldekrog