UC Syd og Københavns Erhvervsakademi får det store kvalitetsstempel

10/03/17 // Daniel Sebastian Larsen

University College Syddanmark (UC Syd) har opnået positiv institutionsakkreditering. Det samme har Københavns Erhvervsakademi KEA, der for to år siden fik en betinget positiv akkreditering. Også en række enkelte uddannelsers akkreditering er blevet afgjort, herunder det tidligere humanistisk informatik fra Aalborg Universitet.

På et rådsmøde 8. marts har Akkrediteringsrådet tildelt UC Syd en positiv institutionsakkreditering. Det seneste års tid har et akkrediteringspanel af eksperter i følgeskab med medarbejdere fra Danmarks Akkrediteringsinstitution afdækket uddannelsesinstitutionens kvalitet og kvalitetssikring. Med afsæt i panelets rapport har Akkrediteringsrådet nu afgjort, at UC Syds kvalitetssikringssystem er så velbeskrevet og virker i praksis i en sådan grad, at det berettiger til det store kvalitetsstempel i form af en positiv institutionsakkreditering.

”På UC Syd sker der en systematisk monitorering af uddannelsernes kvalitet, og systemet formår at opfange problemer på uddannelserne og sørger for, at der bliver taget hånd om de problemer, der løbende kan opstå.   Arbejdet med at sikre og udvikle kvaliteten af uddannelserne er solidt forankret på de forskellige ledelsesniveauer, blandt undervisere og også med en klar rolle til de studerende. I det hele taget gør UC Syd en stor og meget fin indsats for at inddrage de studerende i sikringen og udviklingen af kvaliteten. Det fremgår, at ledelsen på UC Syd gør sig overvejelser om, hvorvidt kvalitetssikringssystemet på enkelte punkter er blevet for omfattende. Fra Akkrediteringsrådets side bakker vi op om, at det vil være hensigtsmæssigt at forenkle det relativt unge system i takt med, at institutionen opnår mere erfaring med det,” siger Akkrediteringsrådets formand Per B. Christensen.

Positiv til KEA i andet forsøg

Københavns Erhvervsakademi fik i 2015 en betinget positiv akkreditering. Siden har erhvervsakademiet haft mulighed for at udvikle kvalitetsarbejdet, og Akkrediteringsrådet har nu igen vurderet KEA. Denne gang har rådet givet institutionen en positiv institutionsakkreditering.

”KEA har arbejdet fokuseret på at løfte de udfordringer og svagheder, som blev afdækket i det første forsøg på at opnå institutionsakkreditering for to år siden. Med den indsats fremstår KEA i dag som en institution med styr på kvalitetssikringen, og de kommer nu bedre og mere specifikt i dybden med kvaliteten på den enkelte uddannelse. Med en ny struktur er de også blevet stærkere i forhold til at sikre deres uddannelsers videngrundlag  – noget,  der var en af de primære problematikker ved akkrediteringen i 2015,” siger rådsformand Per B. Christensen.

De positive institutionsakkrediteringer gælder i seks år, hvor UC Syd og KEA får det fulde selvstændige ansvar for at sikre deres uddannelsers kvalitet og relevans.

Kvalitetssikring er organisationsudvikling

UC Syd og KEA er de seneste eksempler i rækken af relativt unge organisationer, som Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om institutionsakkreditering af. Her har rådet tværgående oplevet, hvordan processen med at udvikle kvalitetssikringssystemer som forberedelse til en institutionsakkreditering også bruges som del af en større organisationsudvikling på uddannelsesinstitutionerne.

“Uddannelseskvalitet berører alle dele af en institution. Og det kræver klart og kontinuerligt ledelsesfokus. Derfor er det positivt at se, at kvalitetssikring bliver brugt som løftestang for generelt at udvikle organisationer. Det er et godt tegn på den vægt, institutionerne lægger på at lave og udvikle gode uddannelser,” bemærker rådsformand Per B. Christensen.

Afgørelser om nye uddannelser og de tidligere uddannelser i humanistisk informatik

Akkrediteringsrådet har også behandlet en række ansøgninger om at oprette nye uddannelsesudbud, samt truffet afgørelse om eksisterende uddannelser. Heriblandt syv uddannelser fra Aalborg Universitet, der i 2015 fik betinget positiv akkreditering, da de dengang gik under navnet humanistisk informatik. Nu har rådet tildelt en positiv uddannelsesakkreditering til de syv bachelor- og kandidatuddannelser under Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier.

”Uddannelserne har løftet sig markant og på flere områder, efter at vi i Akkrediteringsrådet i 2015 gav dem et stort gult kort med nogle rødlige undertoner i farven. Der er i dag betydeligt højere kvalitet i de uddannelser, Aalborg Universitet kan byde deres studerende i Aalborg og København. Et centralt element er, at Aalborg Universitet har nedbragt optaget markant – også yderligere end det, dimensioneringen tilsiger, sådan som universitetet også fremlagde planer om at ville gøre det i akkrediteringsforløbets sidste fase i ’15. Samtidig har de ansat flere relevante undervisere, sådan at uddannelsernes forsker- og undervisermiljø nu er i stand til at bære det optag af studerende, som de har. Kombineret med en række andre tiltag for blandt andet at løfte det faglige niveau kan vi se, at forløbet har virket, og at uddannelserne i dag har kvalitet, kvalitetssikring og relevans på et tilstrækkeligt niveau,” fortæller Per B. Christensen.

Næste rådsmøde til juni

Akkrediteringsrådets næste afgørelser træffes på et rådsmøde 8-9. juni 2017. Her vil rådet afgøre institutionsakkrediteringerne af Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Fredericia Maskinmesterskole og SIMAC.

Afgørelser: instutionsakkrediteringer

Institution Afgørelse
Københavns Erhvervsakademi Positiv institutionsakkreditering
University College Syddanmark Positiv institutionsakkreditering

 

Afgørelser: uddannelsesakkrediteringer

UniversitetsuddannelserEksisterende uddannelser Institution Afgørelse
Bacheloruddannelse i kommunikation og digitale medier Aalborg Universitet, Aalborg Positiv akkreditering
Bacheloruddannelse i kommunikation og digitale medier Aalborg Universitet, København Positiv akkreditering
Kandidatuddannelse i kommunikation Aalborg Universitet, Aalborg Positiv akkreditering
Kandidatuddannelse i kommunikation Aalborg Universitet, København Positiv akkreditering
Kandidatuddannelse i informationsvidenskab Aalborg Universitet, Aalborg Positiv akkreditering
Kandidatuddannelse i informationsvidenskab Aalborg Universitet, København Positiv akkreditering
Kandidatuddannelse i interaktive digitale medier Aalborg Universitet, Aalborg Positiv akkreditering
Professions- og erhvervsrettede uddannelser Nye udbud Institution Afgørelser
Akademiuddannelse i miljøteknologi Copenhagen Business Academy, Hillerød Positiv akkreditering
Akademiuddannelse i EL-installation Erhvervsakademi Dania, Hadsten Positiv akkreditering
Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Dania, Hadsten Positiv akkreditering
Diplomuddannelse i digital konceptudvikling Erhvervsakademi Kolding, Kolding Positiv akkreditering
Akademiuddannelse i EL-installation Erhvervsakademi Sjælland, Næstved Fortsat under behandling
Akademiuddannelse i energiteknologi Erhvervsakademi Sjælland, Næstved Afslag
Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Sjælland, Slagelse Positiv akkreditering
Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi Erhvervsakademi Sydvest, Esbjerg Positiv akkreditering
Akademiuddannelse i EL-installation University College Nordjylland, Aalborg Positiv akkreditering
Akademiuddannelse i VVS-installation University College Nordjylland, Aalborg Positiv akkreditering

Læs akkrediteringsrapporterne på Danmarks Akkrediteringsinstitutions hjemmeside

Kilde: Danmarks Akkrediteringsinstitution marts 2017. Danmarks Akkrediteringsinstitution foretager de faglige vurderinger af alle videregående uddannelser og udarbejder en indstilling for hver enkelt uddannelse til Akkrediteringsrådet. Rådet træffer herefter den endelige afgørelse.

 

Tal om de afgjorte uddannelses- og institutionsakkrediteringer

Kort til nyhed_brug_denne

 

 

Abonnér på nyhedsbrev
X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyt om alle Akkrediteringsrådets afgørelser om akkreditering af uddannelsesinstitutioner og nye og eksisterende uddannelser – og andet nyt.Danmarks Akkrediteringsinstitutions nyhedsbrev


daniel

Kontakt