Nyt medlem af Akkrediteringsrådet

09/10/17 // Jesper Schmidt

Christian Rath er pr. 1. oktober 2017 tiltrådt som nyt medlem af Akkrediteringsrådet.

Christian Rath afløser Anna Sofie Vedersø Larsen som den ene af rådets to studenterrepræsentanter.

Christian Rath læser til professionsbachelor i Design & Business med speciale i Communication Design & Media på Københavns Erhvervsakademi (KEA). Christian har været medlem af De Studerendes Råd (DSR) på KEA siden 2014 og har dertil været formand fra februar 2015 til marts 2017. Sideløbende med sit formandshverv har Christian været studenterrepræsentant i KEAs uddannelsesudvalg i to år.

  • Sådan udpeges studenterrepræsentanter til Akkrediteringsrådet
    Akkrediteringsloven, §4, stk. 3:
    Ministeren udpeger medlemmerne, dog således at 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra de studerendes repræsentanter i bestyrelser og skoleråd for uddannelsesinstitutioner med videregående uddannelser under ministeren.
Abonnér på nyhedsbrev
X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyt om alle Akkrediteringsrådets afgørelser om akkreditering af uddannelsesinstitutioner og nye og eksisterende uddannelser – og andet nyt.Danmarks Akkrediteringsinstitutions nyhedsbrev


Jesper Schmidt

Kontakt