Det nye Akkrediteringsråd er udpeget

22/12/17 // Sofie Gry Laursen

Akkrediteringsrådet byder velkommen til to nye medlemmer efter nytår. Samtidig takker to medlemmer af efter henholdsvis fire og otte års tjeneste. Det øvrige Akkrediteringsråd fortsætter med formand Per B. Christensen i spidsen.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har udpeget to nye medlemmer af Akkrediteringsrådet:

 • Gitte Sommer Harrits , Lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
 • Kim Andersen, Senior Vice President ved Lundbeck

De indtræder 1. januar i et erfarent Akkrediteringsråd ledet af den nuværende formand Per B. Christensen. Samtidig udtræder Stina Vrang Elias, der efter to perioder ikke kan genudpeges, og næstformand Ove Poulsen, der efter eget ønske ikke fortsætter i rådet. Det øvrige Akkrediteringsråd er således genudpeget af ministeren for de kommende fire år. Den balance mellem kontinuitet og fornyelse glæder formanden, der ser overgangen til næste runde af institutionsakkreditering som en central opgave for det nye Akkrediteringsråd.

”De sidste fire år har vi oplevet, at kvalitetsarbejdet på uddannelsesinstitutionerne er blevet styrket med overgangen til institutionsakkreditering. Men der forestår fortsat et arbejde for at styrke kvalitetsudviklingen på de videregående uddannelser. I den næste runde af institutionsakkrediteringer skal vi derfor både tage de gode erfaringer med os og skabe rum til fornyelse. Det skal ske i et samarbejde mellem det nye Akkrediteringsråd, uddannelsesinstitutionerne, ministeriet og interesseorganisationerne, som jeg ser meget frem til,” siger Per B. Christensen.

Han slår fast, at dialogen om et nyt koncept for institutionsakkreditering allerede er skudt godt i gang. Det er en dialog, der fortsætter i 2018. Her skal det nye Akkrediteringsråd desuden træffe afgørelse om 12 institutionsakkrediteringer, hvoraf tre er en opfølgning på en betinget positiv afgørelse.

Det samlede Akkrediteringsråd per 1. januar 2018:

 • Per B. Christensen, formand
 • Gitte Sommer Harrits
 • Kim Andersen
 • Bjørn Stensaker
 • Hanne Harmsen
 • John Finnich Pedersen
 • Lise Lind
 • Christian Rath, studerende
 • Gro Holde, studerende

Om Akkrediteringsrådet
Rådet er sammensat sådan, at dets medlemmer samlet besidder stor viden inden for kvalitetssikring, arbejdsmarkedsforhold for uddannelsernes dimittender, forskning, videregående uddannelse, udviklingsbasering, international ekspertise og studenterforhold.Det er uddannelsesministeren, der udpeger formand og medlemmer, dog udpeges rådets to studentermedlemmer efter indstilling fra de studerendes repræsentanter i bestyrelser og skoleråd for uddannelsesinstitutioner.

Abonnér på nyhedsbrev
X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyt om alle Akkrediteringsrådets afgørelser om akkreditering af uddannelsesinstitutioner og nye og eksisterende uddannelser – og andet nyt.Danmarks Akkrediteringsinstitutions nyhedsbrev


Sofie Gry Laursen

Kontakt

 • Sofie Gry Laursen
 • Tlf:       72 31 88 03
 • Mobil:  72 31 88 03
 • [email protected]