Nyt medlem af Akkrediteringsrådet

17/11/16 // Jesper Schmidt

Gro Holde er pr. 1. november 2016 tiltrådt som nyt medlem af Akkrediteringsrådet

Gro Holde afløser Jakob Storch som den ene af rådets to studenterrepræsentanter.

Gro Holde læser historie på Københavns Universitet (KU) og er medlem af forretningsudvalget i Studenterrådet ved KU. Siden 2013 har Gro været studenterpolitisk aktiv i blandt andet akademisk råd ved det humanistiske fakultet, HUM rådet og Studenterrådet. Gro er næstformand for Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske råd og sidder desuden i Danske Studerendes Fællesråds uddannelsespolitiske udvalg.

 

  • Sådan udpeges studenterrepræsentanter til Akkrediteringsrådet
    Akkrediteringsloven, §4, stk. 3:
    Ministeren udpeger medlemmerne, dog således at 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra de studerendes repræsentanter i bestyrelser og skoleråd for uddannelsesinstitutioner med videregående uddannelser under ministeren.
Abonnér på nyhedsbrev
X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyt om alle Akkrediteringsrådets afgørelser om akkreditering af uddannelsesinstitutioner og nye og eksisterende uddannelser – og andet nyt.Danmarks Akkrediteringsinstitutions nyhedsbrev


Jesper Schmidt

Kontakt