Nyheder

De første institutionsakkrediteringer er afgjort

18.12.2014

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om de første akkrediteringer af hele uddannelsesinstitutioner. Institutionsakkrediteringen af CBS, DTU, IT-Universitetet, Syddansk Universitet og UC Lillebælt er afgjort.


Læs mere

Nye og eksisterende uddannelser afgjort på rådsmøde

11.12.2014

På et rådsmøde i november afgjorde Akkrediteringsrådet en række ansøgninger om akkreditering af nye og eksisterende uddannelser og udbud.


Læs mere

Afgørelse om humanistisk informatik på Aalborg Universitet udsættes

27.11.2014

PRESSEMEDDELELSE – DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION OG AKKREDITERINGSRÅDET: Akkrediteringsrådet udsætter at træffe afgørelse om akkreditering af bacheloruddannelserne i humanistisk informatik på Aalborg Universitet. En teknisk udfordring i beslutningsgrundlaget skal afklares, før rådet kan træffe endelig afgørelse.


Læs mere

Akkrediteringsrådet støtter forslag om omlægning af censorinstitutionen

25.11.2014

Pressemeddelelse: Akkrediteringsrådet bakker op om Kvalitetsudvalgets forslag om at reformere censorinstitutionen.


Læs mere

Nyt medlem af Akkrediteringsrådet

16.11.2014

Pr. 1. november 2014 er Rasmus Markussen tiltrådt som nyt medlem af Akkrediteringsrådet. Rasmus Markussen afløser Andreas Moesgaard Christiansen som det ene af rådets to studenterrepræsentanter.


Læs mere

Planer for akkreditering af institutioner og uddannelser de kommende år

02.10.2014

Det er nu fastlagt, hvilke hele institutioner, der skal akkrediteres i 2015 og 2016. Planen for uddannelsesakkrediteringer i 2015 offentliggøres også.


Læs mere

Akkrediteringsrådet tiltræder notat om vurderingssnit

15.07.2014

Et nyt notat konkretiserer Akkrediteringsrådets forventninger til uddannelsesinstitutionerne i forbindelse med institutionsakkreditering. Se notatet her.


Læs mere

Kvalitetsproblemer lukker universitetsuddannelser

27.06.2014

En kandidatuddannelse på Københavns Universitet lukkes på grund af fortsat utilstrækkelig kvalitet. Akkrediteringsrådet giver desuden afslag på akkreditering til bacheloruddannelse, som Aarhus Universitet i forvejen havde besluttet at lukke.


Læs mere

Ledelse er afgørende for kvalitet i uddannelsen

24.06.2014

DEBAT: Kvaliteten af uddannelse handler om mødet mellem undervisere og studerende og er et fælles anliggende. Dermed bliver uddannelseskvalitet i høj grad også et ledelsesansvar, skriver Per B. Christensen, formand for Akkrediteringsrådet.


Læs mere

Uddannelseskvalitet udvikles for sent

14.04.2014

Akkrediteringsrådet har til det seneste rådsmøde modtaget flere halvfærdige ansøgninger om akkreditering. Se udfaldet i nyhedsbrevets oversigt.


Læs mere
Abonnér på nyhedsbrev
X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyt om alle Akkrediteringsrådets afgørelser om akkreditering af uddannelsesinstitutioner og nye og eksisterende uddannelser – og andet nyt.Danmarks Akkrediteringsinstitutions nyhedsbrev


daniel

Kontakt