Nyheder

Nyt akkrediteringsråd udpeget

18.12.2013

Medlemmerne til det nye Akkrediteringsråd er blevet udpeget. Per B. Christensen bliver formand for rådet.


Læs mere

Årets nye uddannelser og udbud afgjort

11.12.2013

Akkrediteringsrådet har nu afgjort årets ansøgninger om nye uddannelser og udbud. Langt størstedelen har fået positiv akkreditering.


Læs mere

Kvalitetsudvikling i 11. time

27.11.2013

Først ved udsigten til et afslag på akkreditering udvikles kvalitet på nogle uddannelser. En uhensigtsmæssig tendens, mener Akkrediteringsrådet.


Læs mere

Brede indgange – afrundede forløb

09.10.2013

Akkrediteringsrådet drøftede bacheloruddannelser på sit møde d. 3. oktober 2013. Temaet var hvor smalle kan de blive, og stadig sikre dimittender med tilstrækkeligt brede kompetencer?


Læs mere

Planer for institutionsakkreditering og turnusakkreditering godkendt

01.10.2013

Uddannelsesministeren har netop godkendt planer for institutionsakkreditering (2014-15) og turnusakkreditering (2014)


Læs mere

13 nye akkrediterede udbud endeligt godkendt

05.07.2013

På baggrund af Akkrediteringsrådets afgørelser har uddannelsesministeren endeligt godkendt oprettelsen af 13 nye udbud af videregående uddannelser.


Læs mere

Akkrediteringsrådets overlevering til nyt akkrediteringssystem

03.07.2013

I anledningen af, at den nye akkrediteringslov træder i kraft 1. juli, har Akkrediteringsrådet udarbejdet bud på udfordringer, som det kommende akkrediteringssystem skal håndtere.


Læs mere

Danmarks største uddannelse kvalitetsgodkendt

21.06.2013

Kvaliteten på landets pædagoguddannelser er blevet vurderet af Akkrediteringsrådet, der giver positiv akkreditering til størstedelen af pædagog-udbuddene.


Læs mere

Principper for turnusplan besluttet

26.04.2013

Akkrediteringsrådet har besluttet principperne for en reduceret turnusplan for uddannelsesakkrediteringer.


Læs mere

På vej mod et nyt akkrediteringssystem

03.02.2013

Vejen til et nyt akkrediteringssystem var et centralt emme, da Akkrediteringsrådet 8. februar holdt årets første rådsmøde.


Læs mere
Abonnér på nyhedsbrev
X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyt om alle Akkrediteringsrådets afgørelser om akkreditering af uddannelsesinstitutioner og nye og eksisterende uddannelser – og andet nyt.Danmarks Akkrediteringsinstitutions nyhedsbrev


Jesper Schmidt

Kontakt