Nyheder

Kvalitetsudvikling i 11. time

27.11.2013

Først ved udsigten til et afslag på akkreditering udvikles kvalitet på nogle uddannelser. En uhensigtsmæssig tendens, mener Akkrediteringsrådet.


Læs mere

Brede indgange – afrundede forløb

09.10.2013

Akkrediteringsrådet drøftede bacheloruddannelser på sit møde d. 3. oktober 2013. Temaet var hvor smalle kan de blive, og stadig sikre dimittender med tilstrækkeligt brede kompetencer?


Læs mere

Planer for institutionsakkreditering og turnusakkreditering godkendt

01.10.2013

Uddannelsesministeren har netop godkendt planer for institutionsakkreditering (2014-15) og turnusakkreditering (2014)


Læs mere

13 nye akkrediterede udbud endeligt godkendt

05.07.2013

På baggrund af Akkrediteringsrådets afgørelser har uddannelsesministeren endeligt godkendt oprettelsen af 13 nye udbud af videregående uddannelser.


Læs mere

Akkrediteringsrådets overlevering til nyt akkrediteringssystem

03.07.2013

I anledningen af, at den nye akkrediteringslov træder i kraft 1. juli, har Akkrediteringsrådet udarbejdet bud på udfordringer, som det kommende akkrediteringssystem skal håndtere.


Læs mere

Danmarks største uddannelse kvalitetsgodkendt

21.06.2013

Kvaliteten på landets pædagoguddannelser er blevet vurderet af Akkrediteringsrådet, der giver positiv akkreditering til størstedelen af pædagog-udbuddene.


Læs mere

Principper for turnusplan besluttet

26.04.2013

Akkrediteringsrådet har besluttet principperne for en reduceret turnusplan for uddannelsesakkrediteringer.


Læs mere

På vej mod et nyt akkrediteringssystem

03.02.2013

Vejen til et nyt akkrediteringssystem var et centralt emme, da Akkrediteringsrådet 8. februar holdt årets første rådsmøde.


Læs mere

Universiteterne skal kunne dokumentere behovet for nye uddannelser

08.01.2013

Akkrediteringsrådet holdt møde fredag den 2. november 2012. På mødet behandlede Akkrediteringsrådet 22 forslag til nye universitetsuddannelser. 15 uddannelser blev godkendt – 7 blev afvist. De uddannelser, der fik afslag, faldt alle for de strammere krav om de nye uddannelsers relevans.


Læs mere

Mindre bureaukratisk, mere udviklingsorienteret

08.12.2012

Rådet drøftede den 7. december, hvordan et nyt akkrediteringssystem kan hjælpe til at udvikle bedre og mere relevante uddannelser. Behovet for videregående uddannelser – der både er relevante og internationalt konkurrencedygtige – bliver stadig større


Læs mere
Abonnér på nyhedsbrev
X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyt om alle Akkrediteringsrådets afgørelser om akkreditering af uddannelsesinstitutioner og nye og eksisterende uddannelser – og andet nyt.Danmarks Akkrediteringsinstitutions nyhedsbrev


Jesper Schmidt

Kontakt

  • Jesper Schmidt
  • Tlf:       7231 8810
  • Mobil:  
  • jsch@akkr.dk