Nyheder

Årsberetning for 2014 offentliggjort

16.04.2015

Akkrediteringsrådet har netop offentliggjort sin årsberetning for 2014. Beretningen kan læses på rådets hjemmeside.


Læs mere

To nye institutionsakkrediteringer afgjort

25.03.2015

Akkrediteringsrådet har vurderet kvalitetsarbejdet og truffet afgørelse om institutionsakkreditering af Københavns Erhvervsakademi og UC Sjælland.


Læs mere

Akkrediteringsrådet tiltræder notat om vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag

02.02.2015

Notat om vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag


Læs mere

Humanistisk informatik får betinget positiv akkreditering

16.01.2015

PRESSEMEDDELELSE: Akkrediteringsrådet har truffet den endelige afgørelse om akkrediteringen af Aalborg Universitets bacheloruddannelser i humanistisk informatik. Afgørende, nye oplysninger har medført, at uddannelserne nu får to år til at rette op på de væsentlige kvalitetsproblemer.


Læs mere

De første institutionsakkrediteringer er afgjort

18.12.2014

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om de første akkrediteringer af hele uddannelsesinstitutioner. Institutionsakkrediteringen af CBS, DTU, IT-Universitetet, Syddansk Universitet og UC Lillebælt er afgjort.


Læs mere

Nye og eksisterende uddannelser afgjort på rådsmøde

11.12.2014

På et rådsmøde i november afgjorde Akkrediteringsrådet en række ansøgninger om akkreditering af nye og eksisterende uddannelser og udbud.


Læs mere

Afgørelse om humanistisk informatik på Aalborg Universitet udsættes

27.11.2014

PRESSEMEDDELELSE – DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION OG AKKREDITERINGSRÅDET: Akkrediteringsrådet udsætter at træffe afgørelse om akkreditering af bacheloruddannelserne i humanistisk informatik på Aalborg Universitet. En teknisk udfordring i beslutningsgrundlaget skal afklares, før rådet kan træffe endelig afgørelse.


Læs mere

Akkrediteringsrådet støtter forslag om omlægning af censorinstitutionen

25.11.2014

Pressemeddelelse: Akkrediteringsrådet bakker op om Kvalitetsudvalgets forslag om at reformere censorinstitutionen.


Læs mere

Nyt medlem af Akkrediteringsrådet

16.11.2014

Pr. 1. november 2014 er Rasmus Markussen tiltrådt som nyt medlem af Akkrediteringsrådet. Rasmus Markussen afløser Andreas Moesgaard Christiansen som det ene af rådets to studenterrepræsentanter.


Læs mere

Planer for akkreditering af institutioner og uddannelser de kommende år

02.10.2014

Det er nu fastlagt, hvilke hele institutioner, der skal akkrediteres i 2015 og 2016. Planen for uddannelsesakkrediteringer i 2015 offentliggøres også.


Læs mere
Abonnér på nyhedsbrev
X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyt om alle Akkrediteringsrådets afgørelser om akkreditering af uddannelsesinstitutioner og nye og eksisterende uddannelser – og andet nyt.Danmarks Akkrediteringsinstitutions nyhedsbrev


daniel

Kontakt

  • Daniel Sebastian Larsen
  • Tlf:       7231 8804
  • Mobil:  
  • dsl@akkr.dk