Nyheder

Nyt medlem af Akkrediteringsrådet

17.11.2016

Gro Holde er pr. 1. november 2016 tiltrådt som nyt medlem af Akkrediteringsrådet


Læs mere

Bedre adgang til viden om uddannelseskvalitet

23.08.2016

Med en ny database kan alle få endnu bedre indsigt i Akkrediteringsrådets afgørelser og i al den viden, der ligger i akkrediteringsrapporterne.


Læs mere

Afgørelser om kvalitet og kvalitetssikring af hele uddannelsesinstitutioner og mange enkelte uddannelser

28.06.2016

Aalborg Universitet, Erhvervsakademi Sjælland og Copenhagen Business School har fået afgjort deres akkreditering. Også mange nye og eksisterende enkelte uddannelser på andre institutioner afgjort.


Læs mere

Censorsystemet skal laves grundigt om

09.06.2016

Kronik af Anette Dørge, Per B. Christensen og Jørgen Søndergaard: Censorsystemet fungerer ikke efter hensigten. Vi giver fire anbefalinger, der kan sikre mere feedback til studerende, bedre brug af pengene, mere tværgående sikring af læring og niveau og større frihed for uddannelsesinstitutionerne.


Læs mere

Akkrediteringsrådets årsberetning udkommer

07.04.2016

Få overblik over Akkrediteringsrådets aktiviteter og udfaldet af årets akkrediteringer. Læs rådets årsberetning, hvor der også fokuseres på KEAs arbejde med at vende perspektivet på videngrundlaget.


Læs mere

Positiv institutionsakkreditering til Erhvervsakademi Aarhus

18.01.2016

Akkrediteringsrådet har afgjort, at Erhvervsakademi Aarhus’ kvalitet og kvalitetssikring berettiger til en positiv institutionsakkreditering. Rådet har også afgjort akkrediteringen af en række eksisterende uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler.


Læs mere

Mange nye akademiuddannelser godkendt

15.12.2015

Akkrediteringsrådet har vurderet kvaliteten af en lang række ansøgninger om oprettelse af nye uddannelser og udbud. Mange akademiuddannelser og flere universitetsuddannelser blev godkendt.


Læs mere

Nyt medlem af Akkrediteringsrådet

19.11.2015

Jakob Storch er pr. 1 november 2015 tiltrådt som nyt medlem af Akkrediteringsrådet .


Læs mere

Kvalitetstjek af nogle af landets største universitetsuddannelser

09.10.2015

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om akkreditering af de store jurauddannelser på tre af landets universiteter.


Læs mere

Debatindlæg:Flere fejlskud i analyse om regional uddannelsesudvikling

02.09.2015

Indlæg af Per B. Christensen, formand for Akkrediteringsrådet, bragt i Politiken d. 1/9 2015: Vi skal have gode uddannelser i hele landet. Det mener vi i Akkrediteringsrådet med største selvfølgelighed, og rådets rolle er at vurdere kvaliteten af uddannelserne og uddannelsesinstitutionerne. Det var derfor med en smule forundring, at jeg læste Camilla Wangs og Per Bennetsens indlæg – deklareret som en analyse – i Politiken d. 26/8


Læs mere
Abonnér på nyhedsbrev
X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyt om alle Akkrediteringsrådets afgørelser om akkreditering af uddannelsesinstitutioner og nye og eksisterende uddannelser – og andet nyt.Danmarks Akkrediteringsinstitutions nyhedsbrev


daniel

Kontakt

  • Daniel Sebastian Larsen
  • Tlf:       7231 8804
  • Mobil:  
  • dsl@akkr.dk