Rådsmedlemmer

Per B. Christensen, formand

Per B. Christensen har været formand for Akkrediteringsrådet siden januar 2014. Per B. Christensen er tidligere direktør for børne- og uddannelsesområdet i Næstved Kommune. Han er uddannet lærer og har i mange år arbejdet i det kommunale system med børn, unge og uddannelse. Ved siden af sine ansættelser har Per B. Christensen været medlem og formand for forskellige bestyrelser, arbejdsgrupper og foreninger, som har givet ham bred erfaring inden for uddannelsesområdet. Han har blandt andet været formand for Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser, været medlem af bestyrelsen for University College Sjælland og er medlem af et kontaktudvalg vedrørende uddannelse, erhverv og arbejdsmarked i Kommunernes Landsforening. Per B. Christensen har været en stor kapacitet i forhold til udviklingen af læreruddannelsen og var i en årrække formand for følgegruppen for læreruddannelsen.

Til toppen

Ove Poulsen, næstformand

Ove Poulsen har været medlem af Akkrediteringsrådet siden januar 2014. Ove Poulsen er seniorkonsulent og tidligere administrerende direktør for Lindø Offshore Renewables Center, som udvikler og tester havvindmølleteknik. Han er uddannet fysiker fra Aarhus Universitet og har haft både forsknings- og ledelsesansættelser i universitetsverdenen, centraladministrationen og det private erhvervsliv. Ove Poulsen var i en årrække rektor for Ingeniørhøjskolen i Aarhus. Han har i de sidste mange år været medlem af en lang række af bestyrelser, råd og komiteer inden for blandt andet uddannelses- og forskningsverdenen.

Til toppen

Bjørn Stensaker

Bjørn Stensaker har været medlem af Akkrediteringsrådet siden januar 2014. Bjørn Stensaker er professor ved Institut for pædagogik på Universitetet i Oslo, hvor hans forskningsområder er kvalitet og ledelse på højere uddannelsesinstitutioner. Han er uddannet cand. polit. i Political Science fra Oslo Universitet og er ph.d. fra universitetet i Twente. Bjørn Stensaker er internationalt en stor kapacitet inden for evaluering og herunder akkreditering på det videregående uddannelsesområde.

Til toppen

Christian Rath

Christian Rath har været medlem af Akkrediteringsrådet siden oktober 2017. Christian Rath læser til professionsbachelor i Design & Business med speciale i Communication Design & Media på Københavns Erhvervsakademi (KEA). Christian har været medlem af De Studerendes Råd (DSR) på KEA siden 2014 og har dertil været formand fra februar 2015 til marts 2017. Sideløbende med sit formandshverv har Christian været studenterrepræsentant i KEAs uddannelsesudvalg i to år.

Til toppen

Gro Holde

Gro Holde har været medlem af Akkrediteringsrådet siden november 2016. Gro Holde læser bachelor i uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet. Gro har tidligere læst bachelor i historie fra Københavns Universitet (KU), hvor hun var medlem af forretningsudvalget i Studenterrådet ved KU. Siden 2013 har Gro været studenterpolitisk aktiv på KU i blandt andet akademisk råd ved det humanistiske fakultet, HUM rådet og Studenterrådet. Gro har desuden været næstformand for Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske råd og sidder desuden i Danske Studerendes Fællesråds uddannelsespolitiske udvalg.

Til toppen

Hanne Harmsen

Hanne Harmsen har været medlem af Akkrediteringsrådet siden januar 2014. Hanne Harmsen er chef for talentområdet og Innobooster i Innovationsfonden. Tidligere har hun været strategidirektør i Deloitte Consulting og før det har hun varetaget flere lederstillinger på universitetsområdet. Blandt andet var hun i en årrække vicedirektør for uddannelse på Københavns Universitet. Herudover har Hanne Harmsen undervist på alle universitetsniveauer og har erfaring fra bestyrelsesarbejde og som medlem af forskellige tænketanke

Til toppen

John Finnich Pedersen

John Finnich Pedersen har været medlem af Akkrediteringsrådet siden marts 2017. John Finnich Pedersen er direktør i Siemens og uddannet civilingeniør. Han har særligt ansvar for Siemens’ relationer til uddannelser og forskning og er i den forbindelse medlem af DI’s udvalg for forskning og uddannelse. John er medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber, hvor han er formand for temagruppen ”Science og Engineering i uddannelserne. John Finnich Pedersen er også medlem af et aftagerpanel på Danmarks Tekniske Universitet og formand for uddannelsesudvalget for teknik på Københavns Erhvervsakademi.

Til toppen

Lise Lind

Lise Lind har været medlem af Akkrediteringsrådet siden januar 2014. Lise Lind er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen Aarhus og er nu kontorchef i Byggeri København, Københavns Kommune, hvor hun er bygherre for forskellige byggerier, såsom institutioner, idrætsanlæg og kulturhuse mm. Hun har tidligere været chefarkitekt i Metroselskabet og før det ansat på forskellige tegnestuer. Lise Lind har i en årrække undervist på både Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og på Arkitektskolen Aarhus.

Til toppen

Stina Vrang Elias

Stina Vrang Elias har været medlem af Akkrediteringsrådet siden 2011. Stina Vrang Elias er administrerende direktør i tænketanken DEA, hvor hun har uddannelse, forskning og innovation som sit fokus og omdrejningspunkt. I tidligere ansættelser har hun arbejdet med uddannelses- og universitetspolitik i Dansk Industri, samt gennemført evalueringer af videregående uddannelser på Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Stina Vrang Elias er uddannet cand.scient.adm fra RUC.

Til toppen