Internationale standarder

Sidst opdateret: 16/10/17

europæisk plan blev der i 2005 aftalt en række gode retningslinjer for kvalitetssikring kaldet Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).

Akkrediteringsrådet arbejder selvfølgelig efter disse ESG-standarder. Akkrediteringslovens §2 stk. 3 siger, at Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) skal leve op til internationale standarder, hvilket AI udmønter i, at vejledninger til akkreditering af institutioner, uddannelser og udbud og AIs metoder og processer følger både den danske akkrediteringslov og -bekendtgørelse og ESG-standarderne.

Internationale paneler har evalueret AI i 2010, 2012 og senest i 2016 og har vurderet, at AI følger ESG-standarderne i sine akkrediteringer og dermed lever op til kravene til medlemskab af ENQA. I september 2016 bekræftede ENQA, at AI opretholder sit fulde medlemskab af ENQA i yderligere 5 år (læs mere her). AI har ligeledes været medlem af EQAR siden 2010 og medlemskabet af EQAR blev også bekræftet igen i 2016.

Akkrediteringsrådets beslutningsgrundlag, som primært består af akkrediteringsrapporterne, lever på den baggrund op til ESG-standarderne.

Fakta om ESG

  • ESG står for European Standards and Guidelines (de europæiske standarder og retningslinjer).
  • ESG blev vedtaget i 2005 af Bologna-processens dengang 45 undervisningsministre.
  • ESG’erne kan anvendes på alle typer af videregående uddannelser inden for samtlige videnskabelige hovedområder.

Danmarks Akkrediteringsinstitution

Du kan læse mere om de internationale standarder og netværk på Danmarks Akkrediteringsinstitutions hjemmeside