Internationale standarder

Sidst opdateret: 13/03/15

europæisk plan blev der i 2005 aftalt en række gode retningslinjer for kvalitetssikring kaldet Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).

Akkrediteringsrådet arbejder efter disse europæiske retningslinjer.

I 2010 blev Danmarks Akkrediteringsinstitution (som dengang hed ACE Denmark) og Akkrediteringsrådet evalueret af et internationalt panel, der konkluderede, at begge lever op til ESG. Akkrediteringsrådet og ACE Denmark opnåede derfor i efteråret 2010 fuldt medlemskab i The European Association for Quality Assurance (ENQA) og blev optaget i the European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).

Akkrediteringsrådet og ACE Denmark blev i 2012 vurderet af ENQA igen som opfølgning på den første evaluering.

Det samlede danske akkrediteringssystem har dermed et internationalt kvalitetsstempel, idet et internationalt panel allerede i 2005 og igen i 2011 konkluderede, at EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) lever op til ESG. EVA har derfor fuldt medlemskab af ENQA og er optaget i EQAR.

Fakta om ESG

  • ESG står for European Standards and Guidelines (de europæiske standarder og retningslinjer).
  • ESG blev vedtaget i 2005 af Bologna-processens dengang 45 undervisningsministre.
  • ESG’erne kan anvendes på alle typer af videregående uddannelser inden for samtlige videnskabelige hovedområder.

Danmarks Akkrediteringsinstitution

Du kan læse mere om de internationale standarder og netværk på Danmarks Akkrediteringsinstitutions hjemmeside