Hvem laver hvad?

Sidst opdateret: 11/03/16

Det er Akkrediteringsrådet, der afgør om en institution, en uddannelse eller et udbud opfylder kravene til at opnå positiv akkreditering.

Rådets vurdering sker på baggrund af en akkrediteringsrapport, som bliver udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution, der fungerer som operatør på akkrediteringsopgaven på alle videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

I rapporten indstiller Danmarks Akkrediteringsinstitution uddannelsen, institutionen eller udbuddet til positiv, betinget positiv eller afslag på akkreditering, hvorefter Akkrediteringsrådet træffer den endelige afgørelse.

Se organiseringen her:Nyt organigram pr. februar '16

Danmarks Evalueringsinstitut EVA foretager tværgående evalueringsprojekter på udvalgte felter inden for det videregående uddannelsesområde. I det tidligere akkrediteringssystem fungerede EVA som operatør på den del af akkrediteringsopgaven, der knyttede sig til de professions- og erhvervsrettede uddannelser. Denne opgave er med den nye akkrediteringslov pr. 1. juli 2013 overført til Danmarks Akkrediteringsinstitution.