Akkrediteringsrådets Årsberetning 2017 udkommer

29/01/18 // Daniel Sebastian Larsen

Læs om erfaringer fra de første fire år med institutionsakkreditering og sigtelinjerne for den næste periode. Interview med rådets formand Per B. Christensen, professor Bjørn Stensaker og de to afgåede rådsmedlemmer Stina Vrang Elias og Ove Poulsen.

LÆS AKKREDITERINGSRÅDETS ÅRSBERETNING 2017 HER.

Nu udkommer Akkrediteringsrådets Årsberetning 2017.

Du finder blandt andet en række interview i beretningen:

 • PÅ VEJ MOD ANDEN RUNDE AF INSTITUTIONSAKKREDITERINGER
  Hvad nytter institutionsakkreditering, hvordan skrues et kvalitetssystem bedst sammen, og hvad skal gøres anderledes i anden ombæring? Akkrediteringsrådets formand, Per B. Christensen, giver indblik i rådets perspektiv på centrale spørgsmål nu, hvor rådet har taget hul på en bred dialog med sektoren om næste runde.
 • TO GARVEDE UDDANNELSESPROFILER TAKKER AF FRA AKKREDITERINGSRÅDET
  Efter henholdsvis fire og otte års indsats siger Ove Poulsen og Stina Vrang Elias begge farvel til Akkrediteringsrådet. Her gør de status over uddannelsessektorens udvikling, arbejdet i rådet og spændingsfeltet mellem kontrol og udvikling.
 • FÆLLES RETNING MED NATIONALE FORSKELLE
  Akkrediteringsrådets norske medlem, professor Bjørn Stensaker, ser tilbage på de seneste ti års skifte i fokus fra enkelte uddannelser til hele institutioner såvel som fra udvikling til kontrol. Han skuer samtidig frem og opridser mulighederne i et nyt europæisk marked for kvalitetssikring af videregående uddannelser.

 

I årsberetningen kan du også få det fulde overblik over alle afgørelser i Akkrediteringsrådets udpegningsperiode fra starten af 2014 til udgangen af 2017. Både af hele uddannelsesinstitutioner og af nye og eksisterende uddannelser og udbud – opgjort for de forskellige institutionstyper og enkelte institutioner.

Du finder også opgørelser over de paneler, der nedsættes til at gennemføre hver enkelt akkreditering. Hvor mange har eksempelvis baggrund som hhv. professorer, direktører, studerende eller konsulenter? Og hvor kommer panelmedlemmerne fra? Det kan du få det fulde overblik over i årsberetningen.

I november afholdt Akkrediteringsrådet et seminar, hvor de sammen med en bred vifte af interessenter fra hele sektoren samlede erfaringer fra de institutionsakkrediteringer, der er blevet gennemført, og sammen så frem mod næste omgang med akkreditering af hele uddannelsesinstitutioner. Det kan du også se mere om i årsberetningen.

Få også overblik over rådets medlemmer i det forgangne år og se, hvem der er valgt til den næste fireårige udpegningsperiode, der begyndte med indgangen til 2018.

LÆS AKKREDITERINGSRÅDETS ÅRSBERETNING 2017 HER.

Få årsberetningen tilsendt
Ønsker du at få tilsendt trykte eksemplarer af Akkrediteringsrådets Årsberetning 2017, kontakt:

Daniel Sebastian Larsen

Kommunikationsansvarlig

Kontakt
Har du spørgsmål eller kommentarer til Akkrediteringsrådets Årsberetning 2017, kontakt:

Rune Heiberg Hansen

Områdechef for rådsbetjening og analyse

 • Tlf:       7231 8807
 • Mobil:  2249 5896
 • rhh@akkr.dk
Abonnér på nyhedsbrev
X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyt om alle Akkrediteringsrådets afgørelser om akkreditering af uddannelsesinstitutioner og nye og eksisterende uddannelser – og andet nyt.Danmarks Akkrediteringsinstitutions nyhedsbrev


Abonnér på nyhedsbrev
X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyt om alle Akkrediteringsrådets afgørelser om akkreditering af uddannelsesinstitutioner og nye og eksisterende uddannelser – og andet nyt.Danmarks Akkrediteringsinstitutions nyhedsbrev


daniel

Kontakt

 • Daniel Sebastian Larsen
 • Tlf:       7231 8804
 • Mobil:  
 • dsl@akkr.dk